GTM-N36FMLC
Skip to main content

Logo Fujitsu

Chúng tôi phấn đấu để trở thành một công ty toàn cầu và có thể tiếp cận được. Logo công ty của chúng tô mô tả các tiềm năng vô hạn của Fujitsu.

Ký hiệu vô cực phía trên chữ 'j' và chữ 'i' nằm ở khoảng giữa của bảy ký tự Fujitsu được thể hiện bằng các vòng tròn vô cực, từ đó tạo ra dấu hiệu đặc trưng riêng thể hiện các tiềm năng vô hạn của Fujitsu. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự mở rộng ra vũ trụ qua các biểu trưng "trái đất" và "mặt trời".

Fujitsu Đỏ, màu sắc chủ đạo thể hiện sự nhiệt huyết với tương lai, sự tươi sáng và khả năng có thể tiếp cận.

Fujitsu Logo History