GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Servisler >
  3. Tesis Hazırlık Değerlendirmesi

Tesis Hazırlık Değerlendirmesi

Veri merkezinde alan, güç ve soğutma arasındaki doğru dengenin sağlanması, kritik görev tesislerinin mülk sahiplerinin/operatörlerinin tipik olarak karşı karşıya kaldığı en büyük zorluktur. Bilgisayar, ağ ve depolama donanımının yerleştirilmesinden, dönüş havası veya giriş havasının yönetimine ve hava işleyiciler gibi yardımcı kritik altyapının kullanımına kadar, bunlar ve daha birçok faktör veri merkezinin hava akışını etkileyebilir. Simülasyon teknikleri, etkin şekilde cevap sağlanması için tek bilimsel yolu sunmaktadır.

Fujitsu, veri merkezi tesisi tasarımı ve operasyonları için 3B Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) yazılımı kullanarak mevcut alan soğutma dinamiklerine yönelik doğru bir temel sağlar. Bunun yanı sıra, gelecekteki operasyonel ve altyapı değişikliklerinin etkilerinin kapsamlı analizi yapılır ve önerilen tasarım değişiklikleri müşteri ile görüşülür. CFD yazılımı mevcut veri merkezi operasyonunda aksama riski olmadan simülasyon olarak değerlendirmeyi gerçekleştirmemizi sağlamaktadır.

Müşterinin avantajları:

  • Planlama için temel olarak tüm BT donanımı dahil, veri merkezinin tam kapsamlı sanal 3B modelini sağlamaktadır 
  • Mevcut güç ve soğutma altyapı verimliliğini değerlendirir (alan soğutma, yükseltilmiş alan soğutması, kanal sistemi, kabin arası, kabin içi) 
  • Veri merkezini optimize etmek veya planlanan gelecekteki donanım değişikliklerini uygulamadan önce değerlendirmek için değişikliklerin planlanmasında 
  • "Ne yapmalı?" senaryo analizi sağlar 
  • Verimli bir şekilde çalışan sunucu özelliklerinde en son bulgular dahil veri merkezi için tam nitelikli optimizasyon önerileri sağlamaktadır