GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Servisler >
  3. Veri Merkezi OPTİMİZASYON Hizmetleri

Veri Merkezi OPTİMİZASYON Hizmetleri

BT tesisi taban alanı, enerji ve soğutma maliyetleri ve güvenlik, kendi BT'lerini yürüten müşteriler için önemli parametrelerdir. Ön değerlendirmelerden "Enerji Tasarruflu Veri Merkezi" olarak tam resmi sertifika alınmasına kadar, Fujitsu, müşteri veri merkezinin verimliliği konusunda değerli içgörüler kazandırılmasında ve planlanan değişikliklerin etkileri konusunda gerçekleşmeden önce tavsiye verilmesinde kapsamlı değerlendirme ve sertifikasyon teklifleri sunmaktadır.

Fujitsu aşağıdaki Veri Merkezi OPTİMİZASYON Hizmetlerini sunmaktadır:

Tesis Risk Değerlendirmesi

Veri merkezlerine büyük yatırımlar yapılır; ancak altyapı sıklıkla BT operasyonlarının ihtiyaçlarını karşılamaz. Tesis Risk Değerlendirmesi, BT operasyonlarınızın güvenliği, güvenirliği ve enerji verimliliğini etkileyen tüm faktörlerin net şekilde değerlendirilmesi için ve veri merkezinizin güvenliğini ve verimliliğini artıracak optimizasyon önlemlerine yönelik nitelikli öneriler sunmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, söz konusu hizmet, operasyonlarınız için maksimum maliyet verimliliğini sağlamak amacıyla, sunulan önerinin ekonomik uygulanabilirliğini de göz önüne almaktadır.

Tesis Hazırlık Değerlendirmesi

Veri merkezinde alan, güç ve soğutma arasındaki doğru dengenin sağlanması, kritik görev tesislerinin mülk sahiplerinin/operatörlerinin tipik olarak karşı karşıya kaldığı en büyük zorluktur. Bilgisayar, ağ ve depolama donanımının yerleştirilmesinden, dönüş havası veya giriş havasının yönetimine ve hava işleyiciler gibi yardımcı kritik altyapının kullanımına kadar, bunlar ve daha birçok faktör veri merkezinin hava akışını etkileyebilir. Simülasyon teknikleri, etkin şekilde cevap sağlanması için tek bilimsel yolu sunmaktadır.

Tesis Enerji Sertifikasyonu

Artan enerji fiyatları, özellikle eski BT donanımlarına ve enerji altyapılarına sahip veri merkezleri için gerçek bir sorun teşkil etmektedir. BT yatırımlarına kıyasla, enerji maliyetleri işletme için git gide daha önemli hale gelmektedir. Fujitsu'nun "Tesis Enerji Sertifikasyon" hizmeti ile, enerji verimliliğinin optimize edilmesi konusunda size yardım edilirken, bu maliyetler kontrol altına alınır.