GTM-M3M9CW6
Skip to main content

BeanConnect™

Entegrasyon yoluyla yatırım koruma

BeanConnect, klasik işlem monitörlerine modern uygulama sunucularıyla bağlanır. Bu, mevcut uygulamaların yeni iş süreçlerinde kullanılmasını sağlamaktadır.

J2EE uygulama sunucularına dayanan uygulamalar, openUTM TP monitörü altında veya CICS İşlem Sunucusu ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış uygulamalara bağlanmaktadır. Bağlantı, J2EE Konektör Mimarisi'ne (JCA) uygun olarak geliştirilmiştir. Böylelikle J2EE teknolojisine dayanan yeni uygulamalar, Java kaynakları kullanan mevcut BT ortamlarına entegre edilebilmektedir.

Adaptör, J2EE uyumlu uygulama ile birlikte kullanılabilmektedir.


Ayrıca BeanConnect, openUTM-JConnect denen bir bileşen içermektedir. openUTM-JConnect, UPIC protokolüne dayanan openUTM uygulamalarına erişime izin veren bir Java Arayüzü sağlamaktadır.