GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Kıyaslama tanımları

Disk G/Ç Performansının Temelleri Bu teknik belgeleme, Fujitsu PRIMERGY sunucuların disk G/Ç performansından sorumlu kişilere yöneliktir. Belge, PRIMERGY sunucularda dahili disk alt sistemlerinin müşteriye özel boyutlandırması ve yapılandırılmasına dair uygun kararlar vermek için disk G/Ç ölçüm yöntemlerinin ve performans verilerinin anlaşılmasına yardım etme amaçlıdır.
TPC-E Bu belge, TPC-E kıyaslama ve isteğe bağlı TPC Energy metriklerine genel bakışı sağlamaktadır.
OLTP-2 OLTP-2 kıyaslama, artık mevcut sistem yapılandırmalarında kullanılır olmayan eski OLTP kıyaslamanın yerini almaktadır.
SAP® SD SAP Satış ve Dağıtım senaryosunda desteklenen maksimum kullanıcı sayısını ölçen fiili standart kıyaslaması.
SAP® Power Bu kıyaslama, SAP ortamlarındaki enerji verimliliğinin değerlendirilmesine yönelik bir cihazla SAP Standard Application Benchmarks (SAP Standart Uygulama Kıyaslamaları) ailesini tamamlar niteliktedir.
vServConOpen a new window vServCon kıyaslama, PRIMERGY sunucu ailesi içerisinde sanallaştırma çözümlerinin dahili ölçeklendirme ölçümleri ve bağıl performans karşılaştırmaları için Fujitsu'da geliştirilmiştir.
SPECweb2005 Web sunucu kıyaslaması SPECweb2005, Standart Performans Değerlendirme Kurumu tarafından geliştirilmiş ve 2005 yılında düzenlenmiştir.
SPECcpu2006 İşlemci ve hafıza performansının ölçüldüğü bu kıyaslama, endüstride genel olarak kabul edilen bir kıyaslamadır.
SPECjbb2005 SPECjbb orta aşamaya ağırlık vererek üç aşamalı istemci/sunucu sistemi öykünmesi ile sunucu alanında Java'yı değerlendirir.
SPECpower_ssj2008 Bu kıyaslama, müşterilerin farklı sunucuların enerji verimliliğini karşılaştırmasına izin vererek, bir sunucunun sadece performansını değil; aynı zamanda güç özelliklerini de ölçer.
VMmark V1 Bu belge, satıcılar arası sanallaştırma çözümleri karşılaştırması için VMware'de geliştirilen VMmark V1 kıyaslamaya genel bakış sağlar.
VMmark V2 Bu belge, satıcılar arası sanallaştırma çözümleri karşılaştırması için VMware'de geliştirilen VMmark V2 kıyaslamaya genel bakış sağlar.
SPECint®, SPECfp®, SPECjbb®, SPECweb® ve SPEC logosu Standart Performans Değerlendirme Kurumu (SPEC)'in kayıtlı ticari markalarıdır. En son kıyaslama sonuçları için, http://www.spec.org
VMmark ve kullanımı ile ilgili kurallar konusunda lütfen www.vmmark.com/products/vmmarkOpen a new window adresini ziyaret ediniz.
VMWare ve VMmark, VMware, Inc’nin tescilli markasıdır. VMware® VMmark™, VMware, IncOpen a new window’nin ürünüdür.
VMmark, Standart Performance Evaluation Corporation (SPEC®) tarafından sunulan SPEC Power and Temaprature Daemon (SPEC PTDaemon) kullanmaktadır. VMmark sonuçları SPEC ölçümleri değildir ve herhangi bir şekilde SPEC ölçümleri ile karşılaştırılamaz.
SAP, SAP NetWeaver ve tüm SAP logoları Almanya'daki ve diğer birkaç ülkedeki SAP AG firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer tüm ürünler ve hizmet isimleri ilgili firmalarının ticari markalarıdır. http://www.sap.com/benchmark
TPC, TPC Benchmark, TPC-E ve tpsE Hareket İşleme Performansı Konseyi''nin ticari markasıdır.