GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SORT (BS2000)

Kullanıcı tanımlı kriterleri kullanan verimli bir kayıt sıralama ve birleştirme programı

Geçerli sürüm: V8.0

SORT, bir veya daha fazla giriş dosyasının kayıtlarını, kullanıcının tanımladığı kriterler yoluyla sıralamaya (SIRALAMA işlevi) ve birçok sıralanmış giriş dosyasının kayıtlarını tek bir çıkış dosyasında birleştirmeye yarayan (BİRLEŞTİRME işlevi) verimli bir sıralama ve birleştirme programıdır.

SORT şu işlevleri sunar:
 • Basit notasyonlar (kısaltmalar, konumsal parametreler ile anahtar kelime parametreleri arasında serbest seçim) içeren esnek kontrol dili. 
 • Kullanılan kaynaklara uygun sıralama prosedürü (çalışma ve yardım dosyaları). 
 • Ayrılan bellek yeterliyse, çalışma dosyaları olmadan ana bellek sıralaması. 
 • Sanal birleştirme yoluyla önceden sıralama. 
 • Maksimum 99 giriş dosyası. 
 • Giriş verilerinin basit bir şekilde yeniden kodlanması. 
 • Tam, seçmeli ve adres listesi sıralama. 
 • Mantıksal olarak birbiriyle bağlantılı ilişkiler yoluyla kayıtların dışarıda bırakılması veya dahil edilmesi. 
 • Aynı sıralama terimlerine sahip giriş dizisinin bekletilmesi. 
 • Etiket kontrolü, giriş/çıkış kaydı işleme vb. için 12 kullanıcı çıkışı. 
 • POSIX dosyalarının işlenmesi.

SORT bir alt yordam olarak da adlandırılabilir.