GTM-M3M9CW6
Skip to main content

PERCON (BS2000)

BS2000 Dönüştürme Programı (Peripheral Converter - Çevre Birimleri Dönüştürücü)

Geçerli sürüm: V2.9

PERCON (PERipheral CONverter) aynı veya farklı türdeki hacimler (ya da çevre birim aygıtları) arasında veri aktarımına yönelik bir programdır. Giriş verileri banttan (veya manyetik bant kartuşlarından), disk veya disketten (veya SYSDTA sistem dosyasından) okunur ve kullanıcının tanımlamalarına bağlı olarak bant, disk veya disketteki bir dosyaya ve/veya yazıcı ya da ekran terminalindeki çıktıya (SYSOUT sistem dosyası) aktarılır.

PERCON'un uygun olduğu uygulamalardan bazıları şunlardır: 
  • Verileri düzenleme ve yeniden düzenleme 
  • Veri alışverişi 
  • Yazıcı çıktısı için düzenleme (listeleme oluşturma) 
  • Bant içeriklerini çoğaltma/kontrol etme 
  • Sisteme uymayan bantları dönüştürme.

PERCON şu iki işlev grubunu sunar:

Dosyaya dayalı işlevler 
Dosyaya dayalı işlevler, dosya oluşturmak üzere toplanan ve bir araya getirilen verilerin işlenmesiyle ilgilidir.

Hacime dayalı işlevler 
Hacime dayalı işlevler, depolanan verilerin, mantıksal olarak ait oldukları belirli veri ünitesi, yani dosya sınırları dikkate alınmadan işlenmesiyle ilgilidir.

PERCON bir alt program olarak da adlandırılabilir.