GTM-M3M9CW6
Skip to main content

PROP-XT (BS2000/OSD)

BS2000 veri merkezi sistemi yönetim prosedürleri için yönetim işlevlerini otomatik olarak yürütür.

Geçerli sürüm: V1.3

PROP-XT (Programlanabilir İşletim - Genişletilmiş Özellikler), bilgisayar merkezinde sistem yönetimi bağlamında BS2000 yönetim işlevlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için kullanılır. Kullanıcı, BS2000'in kullanışlı prosedür dili olan ve ek olarak özel PROP-XT sistem komutlarını içeren SDF-P ile kendi yönetim prosedürlerini oluşturur. Böylelikle, örneğin tanımlı sistem mesajlarına istenilen sayıda karmaşık yanıt oluşturulabilir. Teknik terimlerle belirtmek gerekirse, PROP-XT ayrıcalıklı bir alt sistem olarak gerçekleştirilir ve programlanmış operatörlere yönelik UCON arabirimini kullanır.

Programlama Arabirimi 
PROP-XT, kullanıcıya yönetim prosedürleri (BS2000-S prosedürleri) adıyla kendi yönetim işlevlerini oluşturmak için bir programlama arabirimi sunar. Bu prosedürler sonrasında yönetim işlemleri denilen (BS2000-ENTER işlemleri) işlemlerde uygulanır. Sunulan görevler, yönetim işlemlerinin ve nesnelerinin kurulması veya kaldırılması, etkinliklerin tanımlanması / silinmesi / beklenmesi, yöneticilerle ve yönetim nesneleriyle iletişim ve yönetim prosedürlerinin test edilmesidir.

Yönetim arabirimi
PROP-XT, programlama arabirimine yönelik sistem komutlarının yanı sıra, yönetim amaçları doğrultusunda kullanılan birkaç ek komut da içerir. Bu komutlar özel operatör komutları olarak gerçekleştirilir, bu özellikleri sayesinde yönetici tarafından fiziksel ve mantıksal konsollardaki (örn. OMNIS terminalleri) diğer operatör komutlarıyla aynı şekilde girilebilir.
PROP-XT, yaz/kış saati değişikliği sırasında yönetim işlemlerinin çalışmaya devam etmesini sağlar. PROP-XT, yönetim işlemi için herhangi bir özel yönetim işlevi sağlamaz, daha ziyade bu işlevlerin normal BS2000 işleri olarak örneğin AVAS gibi standart yöntemlerle yönetilmesine imkan tanır. 

PROP-XT, mantıksal konsollara yönelik UCON doğrulama kontrolünün sürekli kullanımıyla BS2000 veri koruma standardına uygunluk sağlar. SECOS kullanımıyla, normalde istem yöneticisinin sahip olduğu ÖZELLİK YÖNETİMİ özel ayrıcalığı (isteğe bağlıdır) diğer kullanıcılara da tanınabilir.