GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SHC-OSD (BS2000)

Disk alt sistemleri için BS2000 Yöneticisi

Geçerli sürüm: V11.0
Duyurulan Sürüm: V12.0

SHC-OSD yazılım ürünü, FUJITSU ETERNUS DX ve EMC Symmetrix VMAX ve DMX disk depolama sistemlerinin başlıca işlevlerinin yönetimi için BS2000 ana bileşenidir. Eşdeğer Kopya, Uzak Eşdeğer Kopya (senkron ve asenkron) ve ETERNUS DX depolama sistemlerindeki SnapOPC+ kopyalama işlevlerinin denetimi için komutlar ve bilgi hizmetleri sunulur ve ETERNUS SF işlevleri Gelişmiş Depolama Kaldırma ve Düşük Kaynak Kullanımı, SHC-OSD tarafından desteklenir. Ayrıca Symmetrix SRDF (Symmetrix Uzak Veri Tesisi) ve TimeFinder işlevlerinin denetimi için bilgi hizmetleri ve komutlar sağlar, Sanal Boş Alan Ayırmayı destekler.
SHC-OSD, BS2000 komut arabirimleri yoluyla depolama sistemlerinin yerel ve uzak kopyalama işlevlerinin kullanımına ve denetimine izin verir. İkizleme işlevlerinin denetimi prosedürlere entegre edilebilir. Bunun sonucunda önemli çalışma durumlarında yüksek otomasyon seviyesi ve güvenilir işleme elde edilir.