GTM-M3M9CW6
Skip to main content

SNMP Yönetimi

Yönetim istasyonları yazılımı

SNMP, yönetim komutları ve bilgilerin aktarılmasına yönelik standart bir protokoldür. Bu nedenle SNMP aracısı, özel bir yönetim platformu tipine gerek olmadan çalışabilir. SNMP aracısı, tüm SNMP özellikli platformlara atanabilir. Bu durum ayrıca BS2000/OSD ve HNC sistemlerinin SNMP aracıları için de geçerlidir. Bu sayede BS2000/OSD sistemleri geniş bir bilgi tesisi yelpazesine ve modern yönetim istasyonları alarm yönetimi bölümlerine entegre edilebilir.

Özel alt aracılarla iletişim için aşağıdaki yönetim uygulamaları kullanılabilir:

  • CMBS2 - Console Monitor alt aracısı
  • PMBS2 - Performance Monitor alt aracısı
  • BMBS2 - MIB-II alt aracısı ve BCAM alt aracısı
  • CluMon - HIPLEX alt aracısı (Cluster Monitor)

Bu uygulamalar yönetim platformlarına entegre edilebildikleri gibi "bağımsız" uygulamalar olarak da çalıştırılabilirler.
Console and Application Monitor (CMBS2), Performance Monitor (PMBS2), BCAM Monitor (BMBS2) ve Cluster Monitor (CluMon) uygulamaları, sadece ilgili alt aracıyı içeren ürün lisanslanmışsa kullanılabilir.