GTM-M3M9CW6
Skip to main content

interNet Services (BS2000/OSD)

İletişim iş ortaklarının TCP/IP tabanlı ağlarda birlikte çalışabilmesini destekleyen işlevler sağlar.

Geçerli sürüm: V3.4

"Açık" iletişim ağı, temel olarak TCP/IP dünyasındaki Internet Protocol Suite (IPS) tarafından şekillendirilecektir. Seçmeli bir birim olan interNet Services (kısa adı: INETSERV (BS2000/OSD)) içindeki FTP, TELNET, DNS Resolver, DNS Name Server, NTP, OpenSSL, OpenSSH ve E-Mail ürünleri iletişim iş ortaklarının "açık" TCP/IP tabanlı ağlarda birlikte çalışabilirliğini destekler. interNet Services seçmeli birimini oluşturan bu ürünler, Internet standardındaki ilgili ürünlerin "açık" dünyadan taşınıp BS2000/OSD ortamına özgü koşullara uyarlanmış sürümleridir. Bu sayede, standartlaştırılmış bir kullanıcı arabirimi ve ayrıca sistem sınırları içindeki ürünlerin yönetimi ve birlikte çalışabilirliği garanti edilir.

interNet Services (TELNET, FTP, OpenSSH ve e-Mail, hem sunucu hem de istemci olarak mevcuttur) aşağıdaki standart uygulamaları ve hizmetleri içerir:
  • TELNET istemcisi, TIAM veya POSIX altında interaktif modda çalışır ve ağdaki diğer bilgisayarlara bağlantı kurulmasını sağlar. TELNET sunucusu toplu işlem modunda çalışır, diğer bilgisayarlardaki TELNET istemcilerinden bağlantı istekleri alır ve bunları yerel BS2000 bilgisayarındaki TIAM'a iletir. 
  • FTP (File Transfer Protocol) istemcisi, TIAM veya POSIX altında interaktif modda çalışır ve ağdaki diğer bilgisayarlara bağlantı kurulmasını sağlar. FTP sunucusu toplu işlem modunda çalışır, diğer bilgisayarlardaki FTP istemcilerinden bağlantı istekleri alır ve bunların işlerini yerel BS2000 bilgisayarında ayrı alt görevler şeklinde yürütür. 
  • Ağda kullanıcılar ve kaynaklar hakkındaki tüm ilgili bilgiler için DNS (Domain Name Service) ve DDNS (Dynamic Domain Name Service) Directory hizmetleri. 
  • NTP (Network Time Protocol) bir referans saatin ağa dağıtılıp senkronize edilmesine imkan tanır. 
  • E-Mail, BS2000/OSD'nin erişim hizmetleri (SMTP, POP3 ve IMAP) tarafından şifrelenmiş ve/veya imzalanmış e-postalar almasını ve işlemesini sağlar. interNet Services ürünündeki e-posta hizmetleri, SMTP Mail Server, POP3 Server, IMAP Server, Mail Sender ve Mail Reader bileşenlerini içerir. 
  • OpenSSL (Secure Socket Layer), kullanıcı verilerinin FTP ve TELNET soket uygulamalarıyla şifrelenmiş halde aktarılmasına olanak tanır ve ayrıca DNS sunucularına yapılan erişimlerde güvenliği sağlar. 
  • POSIX altında bulunan OpenSSH (Secure Shell) güvenli olmayan ağlar üzerinden güvenli iletişim yapılabilmesini sağlar.