GTM-M3M9CW6
Skip to main content

BS2000'de APACHE Web sunucusu

Bilgilere hipermetin ve hiperortam bağlantısı biçiminde erişilmesini kolaylaştırmak için yapılandırılmış güvenli bir sistem

Geçerli sürüm: V2.2 (BS2000/OSD-BC V7.0 ve daha sonraki sürümlerin teslimat birimine dahil)

APACHE Web sunucusu, APACHE Software Foundation’ın

APACHE httpd 2.2.8 World Wide Web sunucusunun taşınmış sürümüdür ve güvenlikle ilgili yamalar da içerir. APACHE güvenli bir bilgi sistemidir; bilgilere hipermetin ve hiperortam bağlantısı biçiminde erişilmesini kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır.
Erişim, istemci/sunucu prensibini temel alır ve HTTP protokolünü (Hypertext Transfer Protocol-Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanır. Metin bilgileri APACHE sunucusunda HTML (Hypertext Markup Language-Köprü Metni Biçimlendirme Dili) dosyası biçiminde depolanır. Ayrıca, WWW sunucusundan ağ yoluyla her türlü dosya aktarılabilir, CGI (Common Gateway Interface) programları başlatılabilir ve kullanıcı girişleri işlenebilir.

APACHE aynı zamanda, şifrelenmiş biçimdeki bilgileri SSL protokolüne dayalı olarak aktarabilir ve böylece BS2000 sunucusunu hassas uygulama alanları için uygun hale getirir. SSL desteği standart teslimat içinde yer alır. Bunun sonucunda "interNet Security V1.3 (BS2000/OSD)” ücretli ürünü, değişim yapılmaksızın iptal edilebilir ve bir daha sunulmaz.

APACHE, web sunucusunun temel işlevine ek olarak PHP 5.5 ve Perl 5.8 komut dosyası dilleri, Java Servlets ve Java Server Pages için de destek içerir. Yerleşik PHP komut dosyası altyapısından SESAM/SQL ve ORACLE veritabanlarına SQL veritabanı arabirimleri bulunur. GD-lib grafik kitaplığı temelinde JPEG ve PNG grafik formatları desteklenir. APACHE ayrıca bir WebDAV arabirimi (Web tabanlı belge yönetimi) içerir. Bu sürüm IPv6'yı destekler (isteğe bağlıdır, “openNet Server" 2.0 ve daha üst sürümleri gerektirir).

Bu ürün, APACHE Software Foundation tarafından APACHE HTTP sunucusu projesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir (http://www.apache.org/). Telif hakkı konusunda ayrıntılı bilgi için sağ gezinti bölmesindeki veri sayfasına (PDF) bakın.

İletişim: openInternetServices Ekibi