GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Format İşleme

Format Handling Tüm BS2000 maskeleri için kolay geliştirilebilir grafiksel kullanıcı arabirimleri oluşturulabilir.

Microsoft Windows arabiriminin tüm tipik öğeleri ve öznitelikleri BS2000 uygulamalarında kullanılabilir.

FHS (format handling system)

BS2000 uygulamalarının maske odaklı kullanıcı arabirimiyle donatılmasına imkan tanır.

IFG (Interactive Format Generator)

FHS kullanan uygulama programları için formatlar oluşturur.