GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Programlama Sistemleri

En yüksek kalitedeki programlama sistemleri, ticari önemi olan gelişmiş uygulamaların BS2000 sistemleri üzerinde verimli bir şekilde çalıştırılmasının temelini oluşturur.

BS2000'ye yönelik uygulamalar veya bunların bileşen parçaları, hem modern hem de klasik programlama dilleri kullanılarak yürütülür. Java, web tabanlı uygulamalarda özellikle popülerdir. COBOL veya C/C++ gibi geleneksel diller ise genellikle mevcut uygulamaları daha da genişletmek için kullanılır.

Son model geliştirme ortamı
Fujitsu, BS2000 uygulamalarının programlanması için güçlü, her şey dahil araçlar sağlar. Geliştirme iş istasyonu genellikle bir Windows platformudur. Uluslararası piyasada mevcut ürünler bu ortama entegre edilir; böylece uygulama evresinin tüm aşamalarında destek sağlar ve BS2000 sistemleri ile çok yakın bir şekilde çalışır.

Tüm bunlar, uygulamaların BS2000'de yürütülmesini optimize etmeyi ve bunları örneğin işlem monitörüne veya veritabanlarına bağlayarak genel sistem ortamına entegre etmeyi amaçlar.

AID

Yazılım geliştirme ve bakım aşamasında verimliliği artırmaya yönelik güçlü hata ayıklama sistemi.

ASSEMBH

/390 mimarisi için makine kodunda program oluşturmaya yönelik birleştirici.

C/C++

Nesne yönelimli programlama prensiplerini destekleyen güçlü bir üst düzey programlama dili

COBOL2000

Nesne yönelimli programlama için yüksek mühendislik ürünü, modern COBOL derleyicisi.

COBOL85

Ticari veri işleme çözümleri için en popüler programlama dili.

COLUMBUS85

Yapısal programlama ilkelerine dayalı program tasarımını ve üretken program yapısını destekler.

CRTE

Common run-time environment required for running source programs compiled with the C/C++, COBOL2000 and COBOL85 compilers

FOR1

FORTRAN tabanlı üretken uygulamalar için kullanılan güçlü bir geliştirme sistemidir

JENV (BS2000)

The Java™-based development and runtime environment for portable and secure Web applications.

Pascal-XT

Pascal-XT derleyici ailesinden, program kaynak kodunun desteklenen tüm sistemlerde derlenebilmesini sağlayan bir BS2000 değişkeni.

PL/1

Ticari ve teknik/bilimsel uygulamalar için uygun optimizasyon derleyicisi.