GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Ürünler >
  3. BT Ürünleri ve Sistemleri >
  4. Egenera PAN için FUJITSU Entegre Sistem PRIMEFLEX

Egenera PAN için FUJITSU Entegre Sistem PRIMEFLEX

İş devamlılığına giden kestirme yolunuz

Bir yandan veri merkezlerinin üretkenliği ve güvenilirliği ile ilgili yükselen talepler, diğer yandan sanallaştırma ve bulut bilgi işlemden doğan yeni gereksinimler şu soruyu akla getirmektedir: Bu zorlukların üstesinden nasıl gelinir?

Egenera PAN için PRIMEFLEX ile Fujitsu, güçlü bir BT altyapısı çözümünün daha hızlı uygulanmasını ve dağıtılmasını sağlayarak kuruluşların işletmelerini genişletmelerini, karmaşıklığı ortadan kaldırmalarını ve riski azaltmalarını mümkün kılar. Sunucuları, depolamayı, ağ bağlantısını, altyapıyı ve isteğe bağlı bulut yönetim yazılımını birleştiren, onaylanmış ve önceden sınanmış bir başvuru mimarisidir. Bu çözüm önemli BT yönetim görevlerini otomatik hale getirir, yeni BT projelerini uygulamak için gereken zamanı azaltır ve aynı zamanda fiziksel ve sanal iş yükleri için sağlanan yüksek kullanılabilirlik ve felaket durumunda kurtarma mekanizmaları sayesinde hizmet düzeyinde anlaşmaları geliştirir.

Egenera PAN için PRIMEFLEX - Avantajlarınız:

  • Önceden tanımlanmış, onaylanmış ve önceden sınanmış başvuru mimarisi sayesinde işletme BT'sinin hızlı bir şekilde sağlanması, daha az proje riski ve uygulama çabası 
  • Yalnızca birkaç fare tıklatmasıyla ve birçok platform üzerinde yapılandırılabilen bağımsız sunucu profilleri ile iş değişikliklerine yanıt verme esnekliği 
  • Entegre N+1 donanım yük devretmesi ve tek otomatik kurtarma planı ile geliştirilmiş hizmet düzeyleri ve iş devamlılığı 
  • Entegre Sanal Makine Örneği (VMI) özelliği ile daha az sermaye ve lisans maliyeti. DR yapılandırması ile ilgili olarak ikincil site aynı yapılandırmaları veya ek uygulama yazılım lisansları gerektirmez 
  • Kolay ve birleşik altyapı yönetimi ile daha düşük işletme gideri