GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Fujitsu Hakkında >
  3. Basın Bültenleri >
  4. Yerel Basın Bültenleri >
  5. 2017 >
  6. İş liderlerinin çoğunluğu, dijital dönüşümün ardından beş yıl içinde şirketlerinin varlığını devam ettiremeyeceğini itiraf ediyor

İş liderlerinin çoğunluğu, dijital dönüşümün ardından beş yıl içinde şirketlerinin varlığını devam ettiremeyeceğini itiraf ediyor

  • Fujitsu tarafından yaptırılan küresel çalışma, dijital dönüşümün işletmeler üzerindeki mevcut ve gelecekteki etkisini araştırıyor
  • Çoğu işletme bu fırsatı görürken, dijital dönüşüm, kurumların bugün karşılaştığı en büyük sorun olarak gösteriliyor
  • Tüm dünyada 1180 C seviye karar verici ile yapılan araştırma, kuruluşların dijitalleşmenin potansiyel faydalarına uyum sağlayabilme ve dönüşümü gerçekleştirebilme becerileri konusunda derin endişeleri de ortaya koyuyor
January 16, 2017
Fujitsu tarafından küresel çapta yaptırılan araştırmaya göre, iş liderlerinin yarısından fazlası (%52), dijital dönüşümün şirketlerinin 2021 yılına kadar mevcut durumlarında olmayacağı anlamına geldiğini söylüyor. Araştırmaya katılan liderlerin hemen hemen hepsi (%98) önümüzdeki beş yıl içinde örgütlerinin bu durumdan zaten etkilenmiş ve dijital dönüşüm nedeniyle etkilenmeye devam edeceğini söylerken, yüzde 92'si işletmelerinin dijital dünyada gelişmek için evrim geçirmesi gerektiğini ve yüzde 75'i de sektörlerinin temelden değişeceğini düşünüyor.
Dijital dönüşüme uyum sağlamayı etkileyen faktörleri de değerlendiren yöneticilerin neredeyse yarısı (%45) C seviye yöneticileri veya kurumsal liderlik takımını işaret ediyor. Dışarıdan baktığımızda çoğu iş dünyası lideri, rakiplerinden (%31) önce dijital dönüşüme karşı kuruluşlarının verdiği tepkiyi yönlendiren en etkili grup olarak müşterileri işaret ediyorlar (%45). Sektörlerinde dijital dönüşüme kimin öncülük ettiği sorulduğunda, yöneticilerin sadece yüzde 12'si kendilerini gösterirken yüzde 45’i de kendi sektörleri dışında yeni kurulan şirketleri ve diğer kuruluşları işaret ediyor.
Önümüzdeki yıllardaki dramatik bir değişimi umut eden iş dünyası liderlerine rağmen, çoğu (%72) sayısallaştırmanın onlar için heyecan verici fırsatlar sunduğuna ve yüzde 80’i de bu durumun işlerine olumlu bir güç olarak yansıyacağına inanıyor. Pek çok kuruluş bu tür potansiyel faydalardan hızlı bir şekilde yararlanmak için fırsat kolluyor. Yöneticilerin yüzde 71'i, dijitalleşen dünyada işletmelerin rekabetçi kalabilmek için daha hızlı yenilik yapmaları gerektiğine inanıyor. Bu konuda Fin yöneticiler yüzde 97 ile başı çekerken İspanya’daki yöneticiler yüzde 36 ile son sırada yer alıyor.
Fujitsu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEIA ile Amerika Bölgesi Başkanı Duncan Tait, "Dijital dönüşüm, iş modellerini ve gelir akışlarını, operasyonları ve süreçleri, müşteri ilişkilerini ve sunulan hizmeti ve çok daha fazlasını dönüştürüyor. Endişeye neden olan aslında tam da bu potansiyel. Olası yararlara karşın, yöneticilerin üçte biri (%33) dijital dönüşümü hayata geçirmek istemediğini net bir şekilde ifade ediyor. İki yıl önce yaptırdığımız araştırmanın sonuçları ve aslında IT karar vericilerinin dijital dönüşüm yaklaşımını ve görüşlerinin analiz edildiği geçen yılki araştırmamızın sonuçları ile karşılaştırıldığında, iş dünyası liderlerinin dijital dönüşüme artık daha güvenle, stratejik ve her şeyin ötesinde daha büyük bir başarı ile yaklaştıkları ve sadece rakiplerine karşı daha rekabetçi bir hale gelmeye çalışmakla kalmayıp aynı zamanda daha hızlı dijitalleştirmeye çalıştıkları da ortaya konuyor. Bu çalışmanın sonuçları, dijital dönüşüm karşısında gelişme baskısının da olduğunu net bir şekilde gösteriyor" dedi.
Dijital dünyada gelişmelere ayak uydurabilmek için ihtiyaç duyulanları sıralayan yöneticilerin neredeyse dörtte üçü (%72), dijital dönüşümü sağlamak için şirketlerine yardımcı olabilecek kuruluşlarla daha stratejik bir işbirliği yapma ihtiyacının altını çiziyor. Kuruluşların yüzde 73’ü, teknolojinin dijital dünyada başarılı olabilme yeteneğinin merkezinde yer aldığını vurgularken yüzde 67’si de kuruluşlarının teknoloji alanında uzman üçüncü partilerle işbirliği yapmasının hayati değerinden bahsediyor.
Duncan Tait sözlerini şöyle tamamladı: "Dijital bir dünyada gelişmek için ihtiyaçları tam olarak anlayan bir ortakla birlikte bilgi, fikir ve kaynakları bir araya getirme yeteneği, iş dünyası liderlerinin bilhassa bu geçiş döneminde ve bu geçiş döneminden kaynaklanan zorlayıcı zamanlarda onlara yardımcı olabilecek hayati bir detay. Tüm dijital paydaşlar bu dönüşüm içinde birlikte hareket ederse kuruluşlar sadece dijitalleşmekle kalmaz aynı zamanda dijital çağın sunduğu tüm kazanımları inovasyona ve yenilenmeye dönüştürerek ilerleyebilirler.”
Fujitsu’nun “Dijitale Hazır: Dönüşüm Çağında Ortak Yaratma” (Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption) raporunu buradan indirebilirsiniz.
Bu kantitatif araştırma Eylül 2016'da bağımsız araştırma şirketi Censuswide tarafından gerçekleştirildi. Araştırmaya; kamu sektörü, finansal hizmetler, perakende ve imalat sektörlerinde faaliyet göst seviye 1180 karar verrici katıldı.
Ülke bazında araştırmanın örneklem sayıları şu şekildedir:
ABD – 210
Avsutralya - 152
Büyük Britanya – 156
ALmanya – 152  
İspanya –150 
Fransa – 150
İtalya – 150 
Finlandiya – 30 
İsveç – 30 

Online kaynaklar

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Fujitsu EMEIA Hakkında

Fujitsu, insan, bilgi ve altyapının entegre edilmesi ile oluşan İnsan Merkezli Akıllı Toplumu destekliyor. Fujitsu; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölesinde toplam 28 binin üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Tüm bu işgücü ile dijital teknoloji ile harmanlanarak, ekosistem ortakları ve müşterilerine yeni değer yaratan Dijital Birlikte Üretim’e adanmıştır. Müşterilerine Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti, Bulut ve Güvenlik üzerinde yoğunlaşan teknoloji hizmetleri ile dijital olarak dönüşüm olanakları sağlıyor. Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu.com/fts/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim için

Cora Communications – Elvan Başaran Taş

Telefon: Telefon: 0537 231 15 15
Mobile: Mobile: 0212 210 19 35
E-posta: E-posta: elvan.basaran@corailetisim.com

Date: 16 January, 2017