GTM-M3M9CW6
Skip to main content
 1. Ana Sayfa >
 2. Fujitsu Hakkında >
 3. Basın Bültenleri >
 4. Yerel Basın Bültenleri >
 5. 2017 >
 6. Fujitsu'nun yeni Dijital Dönüşüm Araştırması sonuçlandı: “Yanlış her karar işletmeye ortalama 555.000 euro’ya mal oluyor.”

Fujitsu'nun yeni Dijital Dönüşüm Araştırması sonuçlandı: “Yanlış her karar işletmeye ortalama 555.000 euro’ya mal oluyor.”

 • Fujitsu’nun dijital dönüşüm araştırması anketine katılan on dört ülkeden, 1.625 küresel şirket lideri, örgütlerin dijital dönüşüm için ihtiyaç duyduğu dört stratejik unsur olan “İnsanlar, Eylemler, İşbirliği ve Teknoloji” başlıklarında şirketlerin başarısız olduklarını söylüyor. 
 • Son iki yılda, her dört organizasyondan birinde ortalama 555.000 euro maliyetinde başarısız bir dijital proje bulunuyor.
 • Katılanların yüzde 70’i dijital beceri eksiklikleri olduğunu kabul ederken, yüzde 80'i bu beceri eksikliğinde siber güvenliğin en büyük engeli oluşturduğunu söylüyor
 • Yüzde 72’si dijital projelerin organizasyonun anlamlı yenilikler yapmasının tek yolu olduğunu düşünüyor.
 • İşyerlerinin yüzde 84'ü müşterilerinin daha dijital olmasını beklediklerini söylerken yüzde 71'i yapay zekaya uyum kabiliyetlerinden endişe ediyor.
October 30, 2017
İşletmeler dijital dönüşümün önemini kabul etseler de, dünya çapındaki organizasyonlar dijitale geçiş unsurlarını dengelemekle mücadele ediyorlar. Fujitsu'nun yeni sonuçlandırdığı "Dijital Dönüşüm Uzlaşması" araştırmasına katılan on dört ülkeden* 1.625 işyeri yöneticisinin üçte biri (33 %) son iki yıl içerisinde 423.000 € maliyetle bir projeyi iptal ettiğini, dörtte biri ise (%28 ) 555.000 € 'luk maliyetli başarısız bir proje yaşadığını söylüyor. İşletmelerin yüzde 84'ü müşterilerinin daha dijital olmasını beklediklerini söylerken, yüzde 71'i rakiplerinin arkasında kaldıklarını düşünüyor. Nihai olarak üçte ikisi (% 66) dijital dönüşümün bir sonucu olarak müşterilerinin kaybedeceklerine inanıyorlar.
Araştırmalar dijital dönüşümü anlamanın, teknolojiden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Fujitsu tarafından yaptırılan araştırma, işletmelerin dijital olarak dönüşüm için gerekli dört stratejik öğeye karşı nasıl performans gösterdiğini inceliyor. Bu unsurların insanlar, eylemler, işbirliği ve teknoloji (İEİT) olduğu görülüyor. Kuruluşlar, dijital dönüşümün önemini kabul ederken, işletmelerin yüzde 46’sı halihazırda dönüşüm projeleri uyguluyor. Yüzde 86'sı teknolojinin işletmeler üzerindeki etkisini gelecek on iki ayın ötesini planladıklarını söylüyor. Bununla birlikte işletmeler İEİT’nin basamaklarında sorun yaşamaya devam ediyor.
Fujitsu SEVP, CEO'su ve Amerika ve EMEIA Başkanı, Duncan Tait konuyla ilgili "Teknoloji gerçek anlamda dönüşümcü olabilir, ancak dijitalde en iyisini yapmak en yeni araçlardan daha fazlasını gerektirir. Günümüzde işletmeler teknolojiyi benimseme ve  ona adapte olma ihtiyacını anlıyorken, yüksek başarısızlık oranlarında ve yüksek maliyetlerde payı olan önemli sorunlar varlığını sürdürüyor. Dijital bozulma, iş ortamını hızla değiştiriyor. Dijital vizyonunu sağlamak için işletmelerin doğru becerilere sahip olmaları ve teknolojiyi yerine getirmelerini çok önemli buluyorum" dedi.

İnsanlar

Dijital dönüşümle uğraşan kişilere yaklaşımlarını değerlendirirken, iş liderlerinin büyük çoğunluğu (% 90), dijital uzmanlığa erişimlerini artırmak için adımlar atıyor. Yüzde 70'i de dijital beceri eksiklikleri olduğunu itiraf ediyor. Yüzde 80’i beceri eksikliğinin siber güvenliği ele almanın en büyük engel olduğunu söylüyor. Geleceğe baktığımızda, ticeri beceriler anahtar bir mesele olmaya devam ediyor. Yüzde 93’ü yapay zekanın organizasyonların gelecek başarısında yetenek kazandıracağını, yüzde 83’ü ise 2020'de ihtiyaç duyacağı becerileri değiştireceğine inanıyor.

Aksiyonlar

Dijital dönüşüm çalışmalarında ihtiyaç duyulan süreç ve davranışları ifade eden eylemlere bakıldığında, on işadamının dokuzu (%90) örgütlerinin açık bir şekilde tanımlanmış bir dijital stratejiye sahip olduğunu söylüyor. Gölge dijital projelerinin organizasyonun anlamlı bir yenilik yapmasının tek yolunun olduğunu düşünüyor. Üçte ikisi (% 66) ise gelecekteki başarısızlık maliyetinin işletmeleri dijital dönüşümden uzaklaştırdığını söylüyor.

İş Birliği

İş dünyası liderleri; teknoloji uzmanları ve mevcut müşteriler dahil olmak üzere iş ortaklarıyla birlikte üretim projeleri işbirliğinde olumlu adımlar atıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, yüzde 79'u bu birlikte üretim projelerinin bir parçası olarak hassas bilgileri paylaşmaya istekli bile olacaklarını düşünüyor. Yüzde 73’ü yakın gelecekte başarı eksikliğinin stratejik ortaklıklara zarar vereceğini söylüyor.

Teknoloji

Teknoloji söz konusu olduğunda, iş dünyası liderleri geniş bir sistem aralığı uygulamayı planlıyor; Önümüzdeki 12 ay içinde yarısından fazlası, bulut bilişimi (% 47) ve yapay zeka (% 46) ile siber güvenlik çözümleri (% 52) veya Nesnelerin İnternetini (% 51) sunmayı planlıyor. İş liderleri, teknolojik değişimin yıkıcı etkisinin farkındalar ve yüzde 86’sı, değişim yeteneğinin önümüzdeki beş yıl içinde hayatta kalmaları için çok önemli olacağını söylüyor. Bununla beraber, yüzde 71'i organizasyonlarının yapay zeka gibi teknolojilere uyum sağlama kapasitesi hakkında endişe duyuyor.
Tait, "Bir işletmenin içine yeni teknolojilerin girmesi her zaman denge olarak adlandırılır. Teknolojik değişim hızla artarken, denge daha önce hiç bu kadar önem kazanmamıştır. En iyi uygulamaları ve cihazları almak artık yeterli değil; yetenekli ve yetenekli insanlar olmadan bunları kullanmak anlamsızdır. Hiç bir işletme ne kadar büyük, ne kadar etkili veya güçlü olursa olsun, yarının dünyasında tek başına başarılı olmayı umut etmeyiz.

Editöre Not:

Fujitsu Dijital Dönüşüm PACT raporunu buradan indirebilrsiniz.  
Bu nicel araştırma, bağımsız araştırma şirketi Censuswide tarafından Temmuz ve Ağustos 2017'de gerçekleştirildi. 1,625 iş karar mercisine, kamu, finansal hizmetler, perakende ve imalat sektörlerinde orta ve büyük ölçekli işletmeler arasında anket yapıldı. Katılımcıların tümü ya zaten bir dijital dönüşüm projesi teslim etmişti ya da gelecekte bunu yapmaya ilgi duyuyordu.
*Ankete katılan ülkeler ve katılan kişi sayısı:
 • ABD: 150 
 • Almanya: 151
 • Avustralya: 153
 • Birleşik Krallık: 150
 • Çin: 150
 • Hong Kong: 50
 • Finlandiya ve İsveç: 150
 • Fransa: 150
 • İrlanda: 20
 • İspanya: 151
 • İtalya: 150
 • Japonya: 150
 • Singapur: 50

Online Kaynaklar

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Fujitsu EMEIA Hakkında

Fujitsu, insan, bilgi ve altyapının entegre edilmesi ile oluşan İnsan Merkezli Akıllı Toplumu destekliyor. Fujitsu; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölesinde toplam 28 binin üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Tüm bu işgücü ile dijital teknoloji ile harmanlanarak, ekosistem ortakları ve müşterilerine yeni değer yaratan Dijital Birlikte Üretim’e adanmıştır. Müşterilerine Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti, Bulut ve Güvenlik üzerinde yoğunlaşan teknoloji hizmetleri ile dijital olarak dönüşüm olanakları sağlıyor. Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu.com/fts/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim için

Cora Communications – Elvan Başaran Taş

Telefon: Telefon: 0537 231 15 15
Mobile: Mobile: 0212 210 19 35
E-posta: E-posta: elvan.basaran@corailetisim.com

Date: 30 October, 2017