GTM-M3M9CW6
Skip to main content
  1. Ana Sayfa >
  2. Fujitsu Hakkında >
  3. Basın Bültenleri >
  4. Yerel Basın Bültenleri >
  5. 2017 >
  6. Eski Teknoloji Avrupa’da Kamu Sektörünün Dijitalleşmesini Engelliyor

Eski Teknoloji Avrupa’da Kamu Sektörünün Dijitalleşmesini Engelliyor

  • Fujitsu tarafından yapılan anket, kamu sektöründeki her beş yöneticiden dördünün dijital dönüşüme yavaş başlanmasına karşın, 2021 yılına kadar dijital dönüşümün tamamlanmasından emin olduklarını ortaya koyuyor
  • Araştırmaya katılanların yüzde 50’si, şu ana kadar ilerleme kaydedilmemesinin en büyük nedeni olarak eski teknoloji ve altyapıyı görüyor
April 04, 2017
Fujitsu tarafından gerçekleştirilen araştırma1, eskiyen teknoloji altyapısının kamu sektöründe dijital dönüşümün faydalarından yararlanmanın karşısındaki en büyük engel olduğunu ortaya koydu. Ancak buna karşın kamu sektörü yöneticileri dijitalleşen bir dünyada sektörün gelişebileceğinden hâlâ eminler.
Araştırma sonuçlarına göre; kamu sektörü yöneticilerinin yarısından fazlası (%55), kuruluşlarının şu andan itibaren dört yıl içinde şu andaki şekliyle artık mevcut olmayacağını ve yüzde 82'si de, değişimin kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor: Yöneticiler bunun en büyük sebebi olarak tüm sektörlerdeki dijital dönüşüm iş dünyasında kapsamlı değişimlere neden olmasını göstertiyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 93'ü büyümek ve işlerini daha verimli hale getirmek için örgütlerinin dijital bir evrim geçirmesi gerektiğini söylüyor ve neredeyse tamamı (%96) bunu yapabileceklerinden emin. Katılımcıların yüzde 14'lük kesimi, dijital dönüşümün getirdiği rahatsızlıktan endişe ya da kaygı duyuyor. Bu oran, araştırma kapsamında incelenen tüm sektörler içinde en düşük seviyede. Kamu sektörü yöneticilerinin dörtte birinden fazlasının (%26) kendi sektöründe dijital liderler arasında olduklarına inanmaları bu güvenin en büyük nedeni.
Rekabete ayak uydurmak isteyen diğer sektörlerden farklı olarak kamu sektöründe dijitalleşme beklentisi, halkın müşteri hizmetleri ve dijital hizmet sunumu beklentilerinin de arttığını yansıtıyor. Diğer yandan, “kimlerin dijital lider” olduğu sorusuna yüzde 33 oranında Google ve Amazon gibi şirketlerin gösterilmesi, kamu sektöründeki birçok organizasyonun müşteri odaklı hizmetlerde dijitalleşmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

Eskiyen teknolojiler kamu sektörünün de en büyük sorunu

Dijitalleşmenin birçok olası yararı olmakla birlikte, tüm kamu sektörü kuruluşları bunları tam olarak kullanmayı düşünmediklerini belirtiyor. Birçok kamu yöneticisi (%50), öncelikle sahip oldukları eskiyen teknolojiler ve altyapı ile potansiyellerine ulaşamayacaklarına inanıyorlar ve bu incelenen diğer sektörlere göre en yüksek oran. Üçte birlik oran (%32) dijital dönüşümün karmaşıklığına vurgu yaparken, yüzde 43'lük bir kesim de kurum kültürü ve değişim korkusunu bir engel olarak gösteriyor.
Tüm bu zorluklara karşın kamu sektörü; altyapılarını dijital hale getirmek ve güncellemek için önlemler alıyor. Araştırmaya katılanların üçte ikisi (%66) zaten yeni teknolojiye yatırım yaptığını, neredeyse aynı oran (%65) iş stratejisini değiştirdiğini ve yarısından fazlası da (%51) işlemleri ve süreçleri iyileştirdiğini belirtiyor. Gittikçe dijitalleşen bir dünyada neyin gerekli olduğu sorulduğunda, kamu sektörü yöneticilerinin neredeyse yarısı (%49) “yeniliğe yatırım” yanıtını veriyor.
Kamu kuruluşlarının büyük kısmı (%70), teknoloji uzmanlarıyla yapılan işbirliğinin hayati önemi olduğunu ve böylece endüstrideki değişikliklere karşılık verebildiklerini düşünüyor. Yüzde 43'ü yeni stratejik ilişkiler kurmaya başlamış durumda. Bugüne kadar kaydedilen ilerlemelere rağmen, çoğu katılımcı için değişim çok yavaş ilerliyor ve yüzde 72'si örgütlerinin dijitalleşme alanında daha hızlı ilerlemesi gerektiğini düşünüyor.
EMEIA Fujitsu EMEIA Dikey Endüstriler, Kamu Sektörü ve Otomotiv İş Uygulamaları Hizmetleri İş Ortağı Hugo Lerias, “Avrupa kamu sektörünün öncelikle müşterileri tarafından yönlendirilen ve kamu hizmetleri için çevrimiçi olma beklentisi arttıkça dijitalleşmeye doğru ilerlediği açık. Yine de, öncelikle eskiyen BT altyapısı nedeniyle ilerleme zorlaşıyor. Kamu sektörü hizmet sunumunu elden geçirmeye devam ederken, yöneticiler daha önceden dijital dönüşümlerini birlikte yaratmalarına yardımcı olmak için uzman ortaklara ihtiyaç duyduklarının altını çiziyorlar. Dijitalleşmenin kamu sektöründe önemli ölçüde yeni fırsatlar yaratmasını bekliyoruz” dedi.

Notlar

1 “Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption” Dijital araştırması Eylül 2016'da bağımsız araştırma şirketi Censuswide tarafından gerçekleştirildi. Anket, kamu sektöründeki 250 katılımcının katılımıyla; kamu, finansal hizmetler, perakende ve imalat sektörlerinde orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki 1180 C seviyede karar vericiyi kapsıyor. Çalışmaya, ABD (210), İngiltere (156), Avustralya (152), Almanya (152), İspanya (150), Fransa (150), İtalya (150), Finlandiya (30) ve İsveç'ten (30) yöneticiler katıldı.

Fujitsu Hakkında

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında lider Japon şirketi Fujitsu; zengin bir yelpaze içinde teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 140 bin Fujitsu çalışanı 100'ün üzerinde ülkede müşterilerini desteklemektedir. Fujitsu, müşterileriyle birlikte toplumun geleceğini şekillendirmek için kendi bilgi birikimini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünü kullanmaktadır. Fujitsu Limited (TSE:6702), 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılında 4.1 trilyon Yen (39 Milyar ABD Doları) konsolide ciro elde ettiğini açıklamıştır. Daha fazla bilgi için www.fujitsu.com/tr/ adresinde bulunan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Fujitsu EMEIA Hakkında

Fujitsu, insan, bilgi ve altyapının entegre edilmesi ile oluşan İnsan Merkezli Akıllı Toplumu destekliyor. Fujitsu; Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) bölesinde toplam 28 binin üzerinde çalışanıyla hizmet vermektedir. Tüm bu işgücü ile dijital teknoloji ile harmanlanarak, ekosistem ortakları ve müşterilerine yeni değer yaratan Dijital Birlikte Üretim’e adanmıştır. Müşterilerine Yapay Zeka, Nesnelerin Interneti, Bulut ve Güvenlik üzerinde yoğunlaşan teknoloji hizmetleri ile dijital olarak dönüşüm olanakları sağlıyor. Daha fazla bilgi için http://www.fujitsu.com/fts/about/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

İletişim için

Cora Communications – Elvan Başaran Taş

Telefon: Telefon: 0537 231 15 15
Mobile: Mobile: 0212 210 19 35
E-posta: E-posta: elvan.basaran@corailetisim.com

Date: 04 April, 2017