GTM-M3M9CW6
Skip to main content

Takas Programı

Fujitsu, Avrupa genelindeki 27'den fazla pazarda, ekipmanların geri alınması veya değiş-tokuş yapılmasına yönelik esnek bir program yürütmektedir. Fujitsu, AB mevzuatına sahip olmayan pazarlarda, kendi ürünlerini gönüllü olarak geri alıp geri dönüştürerek çevresel anlamda duyarlı prosedürler uygulamayı planlamaktadır. Fujitsu, aynı zamanda Avrupa dışındaki, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde yapılan satışlardan da sorumludur ve şirket, kendine ait geri alım ve geri dönüşüm tasarılarını faaliyete geçirmeye başlamaktadır. Güney Afrika'da yeni başlatılan bir girişimde, her türlü elektronik aygıtın geri alınmasına başlanmıştır.

Fujitsu, sözü edilen ekipman sayısında herhangi bir sınırlama uygulamaksızın, kendi BT ürünlerinin çoğunu ücret karşılığında geri alacak veya takas imkanları sunacaktır. Şirketin yürüttüğü esnek program çerçevesinde müşterilere, geri alınan ekipman karşılığında ekipmanın piyasa değerine eşit miktarda ücret iadesi alma veya ekipmanı bir ürünle değiştirme ya da bir hizmetten yararlanma seçenekleri sunulmaktadır. Geri alınan ürünler benzer bir ürünle değiştirilebilmekte ya da farklı bir şekilde takas edilebilmektedir. Örneğin, eski masaüstü bilgisayarlar, yeni sunucular veya depolama sistemleriyle değiştirilebilmektedir. Ayrıca müşterilere, ekipmanı garanti yenileme, ürün eğitimi veya diğer profesyonel hizmetlerle de takas etme olanağı sunulmaktadır. Bu esnek politika, bilgisayar teknolojileri için kısıtlı bütçeye sahip ya da hiç bütçe ayıramayan Fujitsu müşterilerine oldukça geniş avantajlar sağlamaktadır.

Fujitsu, tüm Avrupa genelindeki geri alma kuruluşlarında önemli bir katılımcı olarak yer almaktadır. Almanya'da bulunan Elektro-Altgeräte Register'da aktif üye olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca Almanya'da geçerli olan, "atık yığınlarının imha edilmesini” şart koşan ElektroG Garantiesystem Altgeräte (GSA) sistemini uygulayan ilk şirketlerden biridir. Fujitsu, GSA gereğince, ev içinde kişisel amaçlı olarak kullanılan elektrikli ve elektronik ekipmanı toplama ve atma işlemlerine yönelik finansman için ödeme muafiyeti garantisi sağlamaktadır.

İzlenen Süreç

Fujitsu Yeniden Pazarlama, eski ekipmanı onaylanan piyasa değerine eşit bir ürünle takas edecek ve ekipmanı belirtilen yerden ücretsiz olarak nakledecektir. Müşterilerin tek yapması gereken, geri alınacak ekipmanların, güvenli bir nakil açısından paketlenmiş ve paletlenmiş olarak, bir yükleme sahasında hazır bulunmasını sağlamaktan ibarettir.

Hükümler ve Koşullar

Ekipman, tek bir sefere mahsus olmak üzere, önceden onaylanmış tek bir alandan alınacaktır. Birden fazla alandan yapılacak olan alım işlemleri ve ekipmanın paketlenmesi ve paletlenmesine yönelik talepler ücrete tabi tutulacaktır. Fujitsu, takas planı çerçevesinde satın alınan tüm ekipmanı, özellikler ve şartlara uygunluk bakımından denetleyecektir. Nitelik ve nicelikte görülen tüm eksiklikler kaydedilecek ve satın alma fiyatı üzerinden düşülecektir. WEEE'ye uygun imha gerektiren atık malzemeler ile ilgili takas işlemleri de yapılmaktadır. Ekipmanın satışa elverişli nitelikte takdir edilmesi halinde, atık ürünlerin imha masrafları karşılanabilmektedir.

Daha fazla bilgi için ‘burayı tıklatın’ veya Trade-in@ts.fujitsu.com adresine e-posta gönderin.