บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC)

โรงงานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งขับเคลื่อนความเติบโตในเศรษฐกิจเกิดใหม่ของภูมิภาคอาเซียน

ฟูจิตสึได้มีส่วนช่วยบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) และบริษัท อินทรี ดิจิทัล จำกัด (INSEE Digital Company Limited) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่เป็นศูนย์ ITC ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างหนึ่งของการร่วมมือกันนี้ได้แก่ การเปลี่ยนโรงงานปูนซีเมนต์ของ SCCC ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ด้วยการขับรถเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ให้เป็นโรงงานอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน การเริ่มใช้เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ เช่น การศึกษาเครื่องจักร การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ การติดตามจากระยะไกล และระบบการจัดการผู้รับเหมา สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้โรงงานได้พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งลดต้นทุนการบำรุงรักษา และถัดจากความสำเร็จของโปรเจ็กต์อัจฉริยะนี้ ทางบริษัทกำลังวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกันนี้ในโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วย

Digital Connected Plant (โรงงานที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัล) เป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์หลักของ SCCC ซึ่งจะขับเคลื่อนประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานของโรงงานของเราได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น SCCC ยังหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและประเทศไทย ด้วยการผนึกกำลังกันจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับฟูจิตสึ เราจึงสามารถส่งมอบและดำเนินโปรเจ็กต์ Digital Connected Plant ได้รวดเร็วกว่าที่คาดไว้และมีคุณภาพอย่างยิ่ง การทำให้ SCCC เป็นผู้ขับเคลื่อนด้วยระบบ IoT รายแรกทำให้พวกเราเป็นผู้ที่ได้เปรียบในวงการปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

คุณ ศิวะ มหาสันทนะ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตของ SCCC การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนหลักและเป็นสิ่งที่จะฟูมฟักนวัตกรรม และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามุ่งเน้นในด้านระบบดิจิทัลของ SCCC เป็นอย่างยิ่ง เราขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัลไปทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้คว้าโอกาสทางนวัตกรรมอันสำคัญไว้ทั้งหมด การลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 เช่น โรงงานที่เชื่อมต่อกันของเรา เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของธุรกิจ, IT, ดิจิทัล และพันธมิตรอย่างฟูจิตสึในการร่วมมือกันและสร้างคุณค่าแบบทวีคูณ

Dennis van Heezik
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, INSEE Digital – บริษัทในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อบริษัทบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (SCCC) เว็บไซต์ เว็บไซต์
ที่อยู่อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10-12 เลขที่ 199 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
ปีที่ก่อตั้ง1969
จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัท5,900

Today's business world moves breathtakingly fast. Change is constant. Organizations and individuals are comprehensively connected. Interactions are instantaneous, anywhere in the world. Competition is relentless, and customers are ever more demanding.

To thrive, you must be agile enough to keep up – and to anticipate the next opportunity. Every customer experience must be better, slicker and more personalized, while operations must remain efficient, effective, legal and compliant in the face of increasing regulation.
Digital technology is driving this evolution. So, to succeed, you must master digital transformation.

Top of Page