วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของผลตอบแทนจากการลงทุน


ภาพรวมของโซลูชั่นในที่ทำงานอัจฉริยะ

เนื่องจากเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานนั้นเลือนรางลง และพนักงานต่างคาดหวังให้เกิดโซลูชั่นทางด้านไอทีในการทำงานเช่นเดียวกับที่พวกเขาใช้ที่บ้านตัวเอง สถานที่ทำงานหลายๆ แห่งในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้มักใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงมองหาวิธีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงโดยไม่ให้เกิดความเสี่ยงมากเกินไป
ความล้มเหลวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือการที่พนักงานไม่สามารถใช้งานระบบใหม่ได้ ปฏิเสธที่จะใช้มัน หรือแม้กระทั่งไม่เห็นประโยชน์ของการใช้งาน เมื่อเป็นเช่นนั้น การลงทุนของบริษัทในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นการสูญเปล่า
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นควรจะทำให้บริษัทประหยัดขึ้น เพิ่มผลิตภาพ และแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อสมาชิกในทีมทุกคนใช้งานเทคโนโลยีใหม่อย่างถูกต้อง

ทำไมการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญอย่างยิ่ง


ตามคำจำกัดความ การเปลี่ยนแปลงที่ทำงานจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของคนในองค์กรซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทำงานที่ไม่สามารถปรับตัวให้มีรูปแบบการทำงานได้ตรงกับที่คนรุ่นใหม่ต้องการจะไม่ดึงดูดใจ และพนักงานที่มีความสามารถพิเศษจะย้ายไปบริษัทอื่นได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติแล้วการเปลี่ยนแปลงก็นับเป็นปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจทำให้ผู้คนรู้สึกถูกควบคุมด้วยระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือปฏิเสธที่จะใช้งานมัน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการเชิงโครงสร้างเพื่อเตรียมบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมสำหรับระบบใหม่ ซึ่งจะต้องใช้แผนที่มีระเบียบแบบแผน มีกลยุทธ์ที่ใช้วิธีการสื่อสารและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกมีความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจและอารมณ์สำหรับการทำงานรูปแบบใหม่

ฟูจิตสึ ประเทศไทยจะช่วยจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร


ฟูจิตสึ ประเทศไทย จะนำพื้นฐานของการจัดการการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในโครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานทุกแห่ง
ขั้นตอนแรกคือการแบ่งกลุ่มหลักๆ ภายในองค์กรตามหน้าที่งาน ความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ และผลที่พนักงานจะได้รับอย่างเห็นได้ชัดจากเทคโนโลยีใหม่
ขั้นตอนที่สองคือการสร้างการสื่อสารและแผนการฝึกอบรมสำหรับแต่ละกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และชี้แจงโร้ดแมปสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เพื่อให้พวกเขาได้ทราบถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
การสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอและเปิดเผยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาไม่รู้สึกตกใจ การให้พวกเขาค่อยๆ ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงก่อนการเริ่มนำเทคโนโลยีจริงๆ มาใช้เป็นวิธีการที่ดี โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีแนวโน้มจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อได้กำหนดว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้งาน การฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อเริ่มใช้งานเทคโนโลยีแล้ว พวกเขาจะรู้วิธีการใช้งานและสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที การที่ไม่จัดการฝึกอบรมแบบเสมือนจริงจะทำให้โครงการล้มเหลวอย่างแน่นอน เนื่องจากพนักงานไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรกับเครื่องมือใหม่ ในทางกลับกัน การฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพก็จะเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้ซักถามและก้าวผ่านความกลัวที่อาจจะมีต่อเทคโนโลยีใหม่ได้
ที่ฟูจิตสึ ประเทศไทย องค์ประกอบสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการระบุผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่ม พวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่คือเพื่อนๆ ที่จะช่วยกระตุ้นเพื่อนร่วมงานของพวกเขาให้ใช้งานเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้การทำงานของพวกเขาง่ายขึ้น ความเห็นของเพื่อนร่วมงานเหล่านี้จะมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำแบบตายตัวของฝ่ายไอที ที่บอกแค่ว่าพนักงานต้องใช้เทคโนโลยีใหม่
เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้ผสานกันได้อย่างลงตัว โครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็จะสร้างผลลัพธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวความสำเร็จกับฟูจิตสึ ประเทศไทย


การเปลี่ยนแปลงบริษัทมหาชน
ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่ทำงานอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้งาน 1,200 คนที่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง โซลูชั่นที่นำมาใช้ได้แก่ เครือข่าย Wi-Fi, ที่ทำงานเสมือนจริง, โทรศัพท์ไอพีโฟนที่ทันสมัย, โซลูชั่นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ, ห้องประชุมอัจฉริยะ และการจองโต๊ะทำงาน รวมถึงการสร้างสำนักงานไร้สายที่ไม่มีโทรศัพท์ระบบแลนด์ไลน์ และไม่มีที่นั่งประจำอีกด้วย
นี่เป็นวิธีที่แตกต่างออกไปในการทำงานให้กับองค์กร ดังนั้น ฟูจิตสึ ประเทศไทย จึงได้สร้างโปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการศึกษาข้อมูลผู้ใช้งานและการรับประกันความสำเร็จเมื่อนำมาใช้งาน
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบใหม่
ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้ทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่มีพนักงานกว่า 2,500 คน โครงการนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนจากการใช้ Lotus Notes ไปเป็น Microsoft Office 365 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขององค์กร โซลูชั่นที่นำมาใช้รวมไปถึงการประชุมอัจฉริยะและที่ทำงานเสมือนจริง เพื่อให้พนักงานได้ทำงานร่วมกัน และดำเนินโครงการต่างๆ ได้แม้ว่าจะอยู่กันคนละสถานที่
ปัญหาสำหรับองค์กรนี้คือการเปลี่ยนผู้ใช้งานจำนวนมากไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ทั้งหมด ฟูจิตสึ ประเทศไทย ได้นำวิธีการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อนมาใช้โดยการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานและกำหนดผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม ผลที่ได้คือการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี

การประสานความร่วมมือเพื่อความสำเร็จกับฟูจิตสึ


ที่ฟูจิตสึ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของโลกในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ธุรกิจดิจิทัล เรามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของสถานที่ทำงานซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีประสบการณ์ในฐานะผู้ทำหน้าที่ส่งมอบโซลูชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ เราเชื่อว่าการประสานความร่วมมือทางดิจิทัลจะเป็นเส้นทางสู่นวัตกรรมและการเติบโตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ติดต่อเราเพื่อดูว่าโซลูชั่นสถานที่ทำงานดิจิทัลของเราจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณและส่งเสริมให้พนักงานของคุณผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างไร

สำรวจสิ่งที่เรานำเสนอ

สกล เขียวลำยอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ทำงานอัจฉริยะ,
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสกลคือผู้เชี่ยวชาญด้านที่ทำงานอัจฉริยะ และเป็นสมาชิกทีมบุกเบิกด้านนวัตกรรมดิจิทัลของฟูจิตสึ ประเทศไทย เขามีประสบการณ์ในการออกแบบ ให้คำปรึกษา สนับสนุน และแก้ปัญหาด้านเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยมานานกว่า 15 ปี คุณสกลทำงานโดยเน้นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ