GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Fujitsu Cloud Professional Services

Fujitsu Cloud Professional Services เป็นบริการที่พร้อมช่วยคุณค้นหาและตรวจสอบมูลค่าทางธรุกิจเมื่อนำคลาวด์ไปใช้งาน จากการตระหนักดีว่าแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันในหลายขั้นตอนการเคลื่อนย้ายตัวเองสู่คลาวด์ ฟูจิตสึจึงพร้อมช่วยเหลือคุณอย่างแข็งขัน ด้วยการสร้างและวางแผนกระบวนการที่นำไปสู่การใช้คลาวด์ให้กับลูกค้าทุกราย

เราพร้อมช่วยคุณค้นหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่คลาวด์พร้อมมอบให้ ประเมินความแตกต่างในทางเลือกของคลาวด์ ที่อาจใช้แบบส่วนตัว แบบสาธารณะหรือแบบผสม และสร้างการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน พัฒนาแผนงานสำหรับการผลักดันคลาวด์ไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

เราสามารถช่วยคุณตอบคำถาม อาทิ คลาวด์จะมีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจและอะไรคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่จะได้รับ หรือ บนคลาวด์เราสามารถทำอะไรหรือจะเดินหน้าไปอย่างไรได้บ้างและเมื่อไร โมเดลคลาวด์แบบไหนจะดีที่สุดสำหรับแอพพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ ธุรกิจของฉันพร้อมสำหรับคลาวด์แล้วหรือยัง อะไรคือขั้นตอนต่อไปที่ควรดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ของเราจะช่วยคุณวิเคราะห์ความต้องการ และด้วยการทำงานประสานกันเป็นทีมของเรา จะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

และเป็นไปได้ที่โมเดลแบบผสม (Hybird Cloud) ซึ่งประกอบด้วย คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ในดาต้าเซ็นเตอร์ของคุณจะเชื่อมโยงเข้ากับคลาวด์ที่เชื่อถือได้ในดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึ ทั้งแบบพื้นฐานหรือรองรับการขยายตัวในอนาคต หากบางบริการด้านไอทีต้องให้บริการเฉพาะภายใน ในขณะที่บางบริการสามารถให้บริการจากคลาวด์ภายนอกได้ การเชื่อมโยงระหว่างสองโมเดลจึงเป็นเรื่องสำคัญ ฟูจิตสึพร้อมให้บริการการเชื่อมทั้งภายในและภายนอก ด้วยโซลูชันที่ทดสอบและพิสูจน์แล้ว

บริการคลาวด์จากฟูจิตสึ