GTM-NLBTLHK
Skip to main content
  1. Home >
  2. โซลูชั่น >
  3. ระบบคลาวด์จากฟูจิตสึ >
  4. ความท้าทายของคลาวด์

ความท้าทายของคลาวด์

สู้เส้นทางแห่งความปราดเพรียว

ในขณะที่หลายผู้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านไอทีและผู้นำด้านธุรกิจเห็นพ้องต้องกันว่าประโยชน์ในการใช้โมเดลคลาวด์คือ ความน่าสนใจ และเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ แต่พวกเขาอาจไม่เห็นภาพความท้าทายที่ต้องเผชิญกว่าจะไปสู่เส้นทางที่วาดฝันไว้ได้

ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทียังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย การกำกับดูแลข้อมูล ความมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ การสูญเสียอำนาจในการควบคุม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแนวคิด การโอนถ่ายและการเชื่อมโยง นี่ยังไม่พูดถึงความยากในการเลือกพันธมิตรด้านคลาวด์ที่ไว้ใจได้ เป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์และมีความมั่นคงในตลาดเพื่อรองรับความต้องการที่เฉพาะทางอีกด้วย

บ่อยครั้งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องค้นหาวิถีทางในการเลือกตัวเลือกที่แตกต่างกันให้ได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อไรและที่ใดที่ควรเลือกใช้คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) หรือส่วนบุคคล (Private Cloud) หรือเป็นโซลูชันแบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) หลายความต้องการอาจประเมินตามขั้นตอนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่คลาวด์ และเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านไอทีเดิมๆ ของตนเอง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ทุกคนต้องเผชิญ

นอกจากนี้คลาวด์ยังต้องการทีมไอทีและนักธุรกิจที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อมั่นใจว่าการนำคลาวด์มาใช้งานจะไม่ส่งผลในเชิงลบ ดังนั้นหน่วยธุรกิจต้องเรียนรู้ที่จะเลือกใช้งานคลาว์ของตนเองได้ ในขณะที่ฝ่ายไอทีตัดสินใจดูเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ปัญหาการอินทิเกรตและระดับคุณภาพการบริการแทน

ในขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์บางรายกำลังพยายามพูดถึงความกังวลดังกล่าว ฟูจิตสึกลับตระหนักดีว่านั่นเป็นวิถีทางเดียวที่จะทำให้การใช้คลาวด์ประสบความสำเร็จและตอบโจทย์ความท้าทายอย่างแท้จริง การทำเช่นนี้ได้จึงต้องอาศัยทีมเทคนิคและทีมธุรกิจที่เชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจว่าจะเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับลูกค้าในการเลือกใช้คลาวด์ และเราตระหนักดีกว่าหนทางในการนำคลาวด์ไปใช้งานของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นวิธีการก้าวและทิศทางที่แม่นยำในแต่ละช่วงการเดินทาง จากฝ่ายสู่ฝ่าย จากองค์กรสู่องค์กร และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจของแต่ละบุคคล แรงกดดันจากการแข่งขันและความสำคัญเชิงกลยุทธ์