GTM-NLBTLHK
Skip to main content

Intel Architecture Server

PRIMERGY อินเทลเซิร์ฟเซอร์จากฟูจิตสึ

PRIMERGY

เซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY พัฒนาขึ้นภายใต้สถาปัตยกรรมของอินเทล (IA) ให้ความคุ้มค่าของการใช้งาน และราคา ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในตลาดไอทีของฟูจิตสึผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ PRIMERGY จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เซิรฟเวอร์ PRIMERGY เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภายใต้สภาพแวดล้อม อี-บิสสิเนส ในปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Contacts

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
Phone: Phone: +66 (0) 2302-1500
fax Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: info@th.fujitsu.com