FUJITSU Image Scanner ps-capture

Overview

แปลงเอกสารใด ๆ ให้เป็นข้อมูลภาพที่ชัดเจนเป็นพิเศษโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

PaperStream IP ช่วยปรับปรุงแอปพลิเคชัน TWAIN และ ISIS มาตรฐานด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ทันสมัยโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ใด ๆ

 • ใช้ได้ร่วมกับไดรเวอร์ ISIS และ TWAIN มาตรฐานทั้งหมด
 • การประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพ
 • การปรับแต่งภาพ
 • การลบหน้าว่างของเอกสาร
 • ตรวจจับสีอัตโนมัติ
 • หมุนภาพอัตโนมัติ
 • การตัดแต่งภาพอัตโนมัติและการออกแบบ
 • การตั้งค่าโปรไฟล์ภาพ
 • การทำงานที่ปราศจากความเครียดและใช้งานง่าย

Features

ปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการประมวลผลภาพที่มีประสิทธิภาพ

PaperStream IP มีฟังก์ชันการประมวลผลภาพขั้นสูงเช่นการลบหน้าว่าง การตรวจจับสีอัตโนมัติ การหมุนภาพอัตโนมัติ เป็นต้น ไดรเวอร์เครื่องสแกนจะปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยอัตโนมัติและปรับภาพที่สแกนให้เหมาะสมสำหรับ OCR ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

การปรับแต่งภาพ

ไดรเวอร์จะจัดการปรับแต่งเอกสารที่ซับซ้อนโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ ซึ่งจะช่วยลดการสแกนและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานเมื่อติดตั้ง นอกจากนี้เอกสารสีจะถูกปรับแต่งโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการทำสำเนาและลดขนาดไฟล์

สนับสนุนการสแกนด้วย การเชื่อมต่อที่ง่าย

ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาพหลังการสแกน ที่ดีที่สุด หรือการตั้งค่าโปรไฟล์โดยไม่ต้องเรียนรู้และปรับแต่งการตั้งค่าไดรเวอร์ขั้นสูง

การทำงานที่ปราศจากความเครียดและใช้งานง่าย

PaperStream IP ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยลดจำนวนการสแกนและเวลาที่ใช้ในการตั้งค่าโปรไฟล์ให้เหลือเพียงไม่กี่วินาที

รองรับแอปพลิเคชั่น TWAIN และ ISIS

PaperStream IP สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน ISIS และ TWAIN มาตรฐานทั้งหมด เพียงแค่เลือกแหล่งที่มา PaperStream IP ที่จะสแกน

ซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

โปรไฟล์ PaperStream IP และการอัพเดตสามารถปรับใช้กับกลุ่มสแกนเนอร์

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสแกนด้วย Scanner Central Admin

Scanner Central Admin* เชี่ยวชาญในการจัดการสแกนเนอร์หลายเครื่องแบบ เป็นศูนย์รวมการอัปเดตการตั้งค่าสแกนเนอร์และเฟิร์มแวร์รวมทั้งการตรวจสอบข้อผิดพลาดและสถานะวัสดุสิ้นเปลือง ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถจัดการสแกนเนอร์ได้ถึง 1,000 เครื่องต่อเซิร์ฟเวอร์

* ในการใช้ Scanner Central Admin บน Windows คุณต้องซื้อ CAL (Client Access License) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Client Access License โปรดติดต่อ Microsoft.

Specifications

Product Name PaperStream IP
Supported scanners Workgroup fi-7300NX / fi-800R / fi-7160 / fi-7260 / fi-7140 / fi-7240 / fi-65F / fi-7030 / fi-6110 / SP-1425 / SP-1130 / SP-1125 / SP-1120 / SP-1130N / SP-1125N / SP-1120N
Departmental fi-7180 / fi-7280 / fi-7480 / fi-7460
Production fi-7900 / fi-7800 / fi-7700 / fi-7700S / fi-7600
Discontinued fi-6140Z / fi-6240Z / fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6110 / fi-5530C2 / fi-5950 / fi-6800 / fi-6400 / fi-6770 / fi-6750S / fi-6670
Supported Operating System Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2008 (1), Windows Server® 2008 R2
Hardware
Requirements
CPU (2) Intel® Core 2 Duo E6550 2.33 GHz or higher (Recommended: Intel® Core™ i5 2.5GHz or higher, except for mobile)
Memory Capacity 2 GB or more (Recommended: 4 GB or more)
Display Resolution 1024 x 768 Pixels or more
Disk Capacity 10 GB or more (3)
Software .NET Framework 4.5 (excluding Windows® XP)
.NET Framework 4 + the latest Windows Update (Windows® XP)
 1. ต้องใช้ PaperStream IP 2.2.0 หรือเก่ากว่า
 2. ความเร็วในการสแกนอาจลดลงหาก CPU ที่แนะนำ ความจุหน่วยความจำและข้อกำหนด USB 1.1 ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 3. ต้องการความจุดิสก์เพียงพอสำหรับไฟล์ที่บันทึกไว้เมื่อทำการสแกน

Videos

Introduction

img_ps-ip_Features01.jpg
Top of Page