GTM-NLBTLHK
Skip to main content
 1. Home >
 2. เกี่ยวกับฟูจิตสึ >
 3. ทรัพยากร >
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์ >
 5. 2018 >
 6. การเรียกคืนและเปลี่ยนแบตเตอรี่แล็ปท็อปโดยสมัครใจ

การเรียกคืนและเปลี่ยนแบตเตอรี่แล็ปท็อปโดยสมัครใจ

23.02.2561
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เราขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของฟูจิตสึ

เนื่องจากแบตเตอรี่บางรุ่นที่ผลิตโดยบริษัท พานาโซนิค และถูกนำไปใช้งานในแล็ปท็อปของฟูจิตสึ อาจมีการเกิดประกายไฟและส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ขณะที่ชาร์จไฟ หรือในขณะที่กำลังใช้งานแล็ปท็อป หรือ ปิดเครื่องอยู่ ทางฟูจิตสึจึงได้มีการขอเรียกคืนและเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าวโดยสมัครใจตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

ขณะนี้เป็นที่รับทราบแล้วว่า แบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปบางรุ่นที่ผลิตโดยฟูจิตสึในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง อาจทำให้เกิดประกายไฟและส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเพิ่มเติมจากกรณีดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงขอให้ลูกค้าตรวจสอบและยืนยันในทันทีว่ามีแบตเตอรี่ตามที่ระบุไว้ในรายการ “แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ” ด้านล่างนี้หรือไม่

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้ตรวจสอบแบตเตอรี่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และได้รับการยืนยันว่าแบตเตอรี่ของลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ลูกค้าตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากมีการทบทวนแก้ไขรายการแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น  สำหรับลูกค้าที่ได้รับแจ้งว่ามีแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบและได้มีการเปลี่ยนทดแทนแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หากลูกค้าท่านใด ได้รับผลกระทบจากแบตเตอรี่ กรุณาขอรับแบตเตอรี่ทดแทนตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน “วิธีการขอรับแบตเตอรี่เปลี่ยนทดแทน”  ฟูจิตสึจะให้บริการเรียกคืนและเปลี่ยนทดแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ขณะที่รอรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่   เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องแล็ปท็อป ฟูจิตสึ ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ เครื่อง แล็ปท็อป และปฏิบัติตามรายละเอียดของการใช้งานตามหัวข้อ “วิธีการใช้แล็ปท็อปอย่างปลอดภัยจนกระทั่งมีการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ " รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการชาร์จแบตเตอรี่
ฟูจิตสึขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และขอความร่วมมือจากท่านในการเรียกคืนและเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

แบตเตอรี่ของลูกค้าจะได้รับการเรียกคืนและเปลี่ยนทดแทน ถ้า เครื่องแล็ปท็อปของท่านอยู่ในรายการ "แล็ปท็อปที่เกี่ยวข้อง" และเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่ในรายการ "แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ"

แล็ปท็อปที่เกี่ยวข้อง

 1. แล็ปท็อปบางรุ่นที่ผลิตตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงพฤษภาคม 2556 (ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558)
 2. แล็ปท็อปบางรุ่นที่ผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 ถึงพฤศจิกายน 2556 (ตามที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติมลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560)

แบตเตอรี่ที่ถูกเปลี่ยนในระหว่างการซ่อม หรือ แบตเตอรี่สำรองที่ซื้อแยกต่างหากสำหรับแล็ปท็อปรุ่นอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ อาจเข้าข่ายด้วยเช่นกัน

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายการแล็ปท็อปที่เกี่ยวข้องและแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ (461 KB)

วิธีการขอรับแบตเตอรี่เปลี่ยนทดแทน

ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับแบตเตอรี่เปลี่ยนทดแทน :
 • หมายเลขผลิตภัณฑ์และซีเรียลนัมเบอร์ของแบตเตอรี่
 • ชื่อรุ่นของแล็ปท็อปและซีเรียลนัมเบอร์

  สำหรับแบตเตอรี่ที่เพิ่มเติมไว้ในรายการที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจนกว่าจะสามารถส่งมอบแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนทดแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่อยู่ในสินค้าคงคลัง (การจัดส่งเริ่มต้นช่วงปลายเดือนมกราคม 2561)  บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีการส่งคืนและเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อย กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัยของท่าน

วิธีการใช้ แล็ปท็อป อย่างปลอดภัยจนกว่าจะเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่

บริษัท ฯ ขอให้ลูกค้าใช้แล็ปท็อปที่มีแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ ใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย จนกว่าจะสามารถเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ โดยให้ถอดแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ และใช้งานแล็ปท็อปจากกำลังไฟฟ้าโดย อะแดปเตอร์ AC เท่านั้น บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และหวังว่าท่านคงเข้าใจ

การถอดแบตเตอรี่และใช้ AC Adapter ขั้นตอนที่ 1: ใช้แล็ปท็อปของท่านโดยถอดแบตเตอรี่ออก

 • เมื่อใช้งานแล๊ปท๊อป โปรดถอดแบตเตอรี่และเชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์ AC Adapter
 • ในการถอดแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบว่าเครื่องแล็ปท็อปปิดอยู่ และไม่ได้เชื่อมต่อ อะแดปเตอร์ AC Adapter

ขั้นตอนที่ 2: จัดเก็บแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมหลังจากที่ถอดออก

 • จัดเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่เย็นและมืด ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้
 • อย่าชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่จัดเก็บ

สายด่วนสำหรับติดต่อ

[ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น] 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหานี้ กรุณาติดต่อสายด่วนตามที่ระบุดังต่อไปนี้:

สายด่วนสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ FMV:

หมายเลขโทรศัพท์: 0120-924-632 (โทรฟรี) เวลาเปิดทำการ: 09:00 น. – 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดของบริษัท)

※ อาจระงับการให้บริการชั่วคราวในช่วงที่มีการบำรุงรักษาระบบ

※ เลขหมายนี้ใช้สำหรับสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เท่านั้น

[ลูกค้านอกประเทศญี่ปุ่น]

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหานี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าดังต่อไปนี้:

 • สหรัฐฯ: 1-800-8FUJITSU
 • EMEIA (ยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา)
 • เอเชีย-แปซิฟิก
 • โอเชียเนีย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) แบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 กำลังได้รับการจัดเตรียมอยู่ในขณะนี้ ขอให้ท่านรอด้วยความอดทน

※ เนื้อหาในหนังสือแจ้งเตือนนี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่มีการเผยแพร่ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน

เกี่ยวกับ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอย่างครบถ้วน รวมไปถึงโซลูชั นคลาวด์ ซอฟต์แวร์อีอาร์พี การบริหารจัดการโครงสร้าง ทางด้านไอที การจัดวางระบบ ที่ปรึกษาทางด้านไอที คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และสแกนเนอร์  บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2533  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fujitsu.com/th

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FTH

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณวันเพ็ญ กิติบุญญารัศมี
Marketing Communication Department


Phone: Phone: +66 (0) 2302-1500
Fax: +66 (0) 2302-1555
E-mail: E-mail: wanpen@th.fujitsu.com
Website://www.fujitsu.com/th/th/
Company:บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FTH

Date: 23.02.2561
Company: บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด