GTM-NLBTLHK
Skip to main content

ความเป็นมาของฟูจิตสึ ปี ค.ศ.1970-1979

ไปยังช่วงเวลาอื่น

1923-1949 | 1950-1958 | 1959-1969 | 1970-1979 | 1980-1991 | 1992 - ปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานสากล (1970-1979)

ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีคือประวัติศาสตร์ของการสร้างมาตรฐานเช่นกัน แม้ว่าผู้ผลิตจะสร้างผลิตภัณฑ์โดยเป็นไปตามมาตรฐานของตนเอง แต่ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (de facto standard) ผู้ผลิตรายอื่นๆ จะพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้มาตรฐานนั้นเช่นกัน คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีข้อยกเว้น และฟูจิตสึได้เดินมาถึงทางแยกบนเส้นทางก้าวสู่ความเติบโต

1970

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • โอซาก้าเอ็กซ์โป

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ


1971

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • ปรากฏการณ์ดอลลาร์ช็อค (Dollar Shock)

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • ส่งมอบระบบชุมสายอิเล็กทรอนิกส์แบบอนาล็อก D10
 • เริ่มต้นการผลิตโทรศัพท์แบบกดปุ่มรุ่น 600 ในเชิงพาณิชย์
 • การประยุกต์ใช้สวิตช์แบบ "แท่งมือถือ" (self-holding reed switches) ได้จริงเป็นครั้งแรกของโลก

1972

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • ก่อตั้งสถาบันศาสตร์แห่งการจัดการของญี่ปุ่นและอเมริกา (Japan America Institute of Management Science หรือ JAIMS) ในฮาวายโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจ
 • ก่อตั้ง Fujitsu FANUC Ltd. (ปัจจุบันคือ FANUC)
 • ลงทุนใน Amdahl Corporation (สหรัฐอเมริกา)


1973

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
 • วิกฤติการณ์น้ำมัน (Oil Shock) ครั้งแรก

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • ส่งมอบระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ Single Channel Per Carrier(SCPC) ครั้งแรกของโลก (สายลำเลียงข้อมูลระหว่างสหรัฐอเมริกา และสเปน)

1974

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบมลภาวะขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยดำเนินการในเมือง Kawasaki
 • เปิดตัวคอมพิวเตอร์เมนเฟรมซีรี่ส์ FACOM M

1975

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • ส่งมอบคอมพิวเตอร์เมนเฟรม 470 V/6 ของ Amdahl Corporation ให้กับนาซ่า
 • ส่งออกระบบสายเคเบิลโคแอ็กซ์เชียลใต้ทะเลครั้งแรกของญี่ปุ่น (16,000 กม. ระหว่างเยอรมนีตะวันตกและสวีเดน)

1976

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • นำหุ้นเข้าตลาดหุ้นแฟรงก์เฟิร์ต
 • เปิดโรงงาน Numazu เพื่อผลิตคอมพิวเตอร์ในปริมาณมาก
 • ส่งมอบคอมพิวเตอร์ซีรี่ส์ FACOM M ที่เข้ากันได้กับ IBM

1977

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • Sadaharu Oh นักเบสบอลชาวญี่ปุ่นตีโฮมรันครั้งที่ 756 (สถิติโลก)

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ


1978

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • วิกฤติการณ์น้ำมัน (Oil Shock) ครั้งที่สอง
 • เปิดสนามบินนานาชาตินาริตะในญี่ปุ่น

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • สรุปข้อตกลงร่วมลงทุนกับ Siemens AG ในส่วนผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • ได้รับใบสั่งซื้อจาก Satellite Business Systems (สหรัฐอเมริกา) สำหรับเบิร์สโมเด็มการสื่อสารผ่านดาวเทียมเครื่องแรกของโลก
 • จำหน่าย RAM ขนาด 64 Kbit ครั้งแรกของโลก (แหล่งจ่ายไฟแรงดันคู่)

1979

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 • องค์การโทรเลขและโทรศัพท์แห่งประเทศญี่ปุ่นเสร็จสิ้นโครงการเครือข่ายโทรศัพท์สายตรงทั่วประเทศในญี่ปุ่น

เหตุการณ์สำคัญในฟูจิตสึ

 • เข้าร่วมโครงการทดสอบความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของโทรศัพท์มือถือระบบเซลลูลาร์ของอเมริการ่วมกับ Bell Labs
 • ประกาศใช้รหัส Japanese Processing Extended Features (JEF) ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่นได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Product Milestoneเหตุการณ์สำคัญด้านผลิตภัณฑ์
ฟูจิตสึจุดประกายให้เกิดการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่จำนวนมากในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมาและตลอดไป ในหน้านี้คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประวัติอันยิ่งใหญ่ของบริษัท