GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Řešení >
  3. Řešení

Řešení

Správa a automatizace datových center společnosti Fujitsu: Řešení

Naše portfolio pro správu a automatizaci datových center je tvořeno řešeními pro automatizaci procesů, řízení úrovně a kvality služeb a správu spotřeby energie v datovém centru.

Automatizace procesů

Abychom automatizovali procesy a dosáhli slíbeného zvýšení efektivity, musí být použitá technologie škálovatelná tak, aby splňovala požadavky přepracovaných procesů. Následně musí být procesy integrovány do jednotných postupů, díky kterým mohou datová centra poskytovat nejen IT systémy, ale také kompletní IT služby. Manažeři IT mohou zvýšit efektivitu datových center díky implementaci procesů v souladu s knihovnou ITIL®. Automatizace procesů přináší odborné znalosti, které umožňují spravovat a řídit definované, opakující se procesy. Její součástí jsou postupy, které určí, jak efektivně postupovat v předpokládaných scénářích.

Řízení úrovně služeb – Řízení kvality služeb

Řízení úrovně služeb (Service Level Management – SLM) zachovává transparentnost kvality služeb prostřednictvím monitorování kvality služeb datového centra a díky automatizaci procesů, která umožní integrovat v zásobovacím řetězci lidské zdroje, IT procesy i technologie. Ve spolupráci s technologickým partnerem CA Technologies poskytujeme kompletní nabídku řešení, včetně standardních postupu, postupů „Jak na to“ a nejlepších postupů, které usnadní rychlou implementaci.

Řízení spotřeby energie v datovém centru

Datová centra jsou významným spotřebitelem energie. Není proto překvapením, že v důsledku rostoucí ceny energie hledají organizace efektivní způsoby, jak monitorovat energetickou úspornost svých datových center a center IT prostředí. Fujitsu poskytuje řešení, které umožní monitorovat spotřebu energie v datovém centru a pomůže identifikovat zařízení s největší spotřebou. Všechny tyto údaje jsou dostupné prostřednictvím intuitivního ovládacího panelu a pomáhají organizacím optimalizovat využití IT zdrojů a snížit náklady.

Správa IT jako služba

Správa IT jako služba (ITMaaS) společnosti Fujitsu je sada aplikací založených na konceptu SaaS, které poskytují infrastrukturu a funkce monitorování a servisní podpory potřebné k dosažení efektivní správy IT s nízkými náklady. 

Sada aktuálně zahrnuje dva moduly využívající technologii pokročilé správy služeb společnosti Nimsoft:

  • Středisko služeb jako služba: Poskytuje komplexní řešení pro správu IT služeb na základě konceptu SaaS s integrovanými osvědčenými postupy podle knihovny ITIL® (ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited) a pracovními postupy vycházejícími z akcí pro správu, koordinaci a optimalizaci všech hledisek poskytování služeb.
  • Monitorování jako služba: Nabízí jediné sjednocené rozhraní pro sledování všech nezbytných dynamických prostředků, na které se vaše firma spoléhá – ať už v rámci cloudu, nebo v kanceláři. Tento produkt vám poskytuje veškerý obsáhlý přehled, který potřebujete k trvalému zajištění optimálního výkonu svých podnikových služeb.

Řešení Fujitsu ManageNow®

ManageNow® je portfoliem modulárních řešení od společnosti Fujitsu pro snadný, automatizovaný a efektivní provoz podnikových řešení správy IT (EITM – Enterprise IT Management) specifických pro každého zákazníka. Řešení ManageNow® slouží k řízení heterogenních IT prostředí. Řešení ManageNow® je založeno na výborně vyladěné sadě softwaru, služeb a podpoře: vybrané standardní produkty pro celopodnikovou správu IT, doplňky a rozšíření, koncepce a řešení využívající nejlepších postupů a metodologie společnosti Fujitsu pro všechny fáze projektů. Součástí našeho přístupu jsou i integrační služby a také údržba a podpora.

Další informaceOpen a new window

ManageNow® pro správu datového centra

ManageNow® Data Center Management (Správa datového centra) je snadno škálovatelné řešení pro správu heterogenních IT infrastruktur. ManageNow® Data Center Management (Správa datového centra) podporuje sloučení různých produktů (včetně programů s otevřeným kódem) za účelem správy a monitorování z jednoho místa. ManageNow® Data Center Management (Správa datového centra) sjednocuje a centralizuje monitorovací procesy a dává organizacím komplexní náhled na celou jejich IT infrastrukturu – tento pohled je založen na rolích. Automaticky identifikuje a klasifikuje problémy podle priority na základě možného vlivu na společnost tak, aby bylo možné na základě pravidel automaticky realizovat proces odstranění chyb. Grafické rozhraní (GUI) ManageNow® for Data Center Monitoring (Správa datového centra) podporuje správce jasnou a výstižnou vizualizací, čímž zjednodušuje spravované infrastruktury. Předem nakonfigurovaná správa událostí a přiřazení monitorovaných objektů k obchodním procesům a službám ještě víc zjednodušují úlohu podnikové správy IT.
Automatizovaný řídicí cyklus, který je součásti řešení Fujitsu ManageNow® for Data Center Monitoring (Správa datového centra), optimalizuje každodenní provoz datového centra.

ManageNow® pro správu klientů a serverů

ManageNow® Client & Server Management (Správa klientů a serverů) zjednodušuje administraci a monitoring heterogenních infrastruktur serverů, počítačů a notebooků pomocí komplexní optimalizace provozu. Spektrum funkcí sahá od hardwarového a softwarového inventáře po softwarové balíčky splňující standard MSI společnosti Microsoft, kaskádování distribuce softwaru, automatickou instalaci operačního systému, správu softwarových oprav, vzdálenou údržbu a celkovou správu systémů pracovišť. ManageNow® Client & Server Management zvyšuje produktivitu a efektivitu, protože vysoce standardizované systémy lze automaticky instalovat a provozovat. Standardizace a automatizace správy životního cyklu v infrastrukturách typu klient a server umožňuje zákazníkům řídit narůstající složitost interakcí mezi softwarovými a hardwarovými produkty efektivně a hospodárně. 

Další informaceOpen a new window

ManageNow® pro maloobchod

K nejzásadnějším problémům v maloobchodních IT infrastrukturách patří správa hardwarového a softwarového inventáře, softwarové balíčky, kaskádování distribuce softwaru, automatická instalace operačního systému, správa softwarových oprav, vzdálena údržba a celková správa systémů pracovišť a maloobchodních systémů.
Problematiku automatické instalace a standardizovaného přizpůsobení produktů řešíme s využitím řešení ManageNow® pro maloobchod prostřednictvím automatické a opakovatelné instalace serverových i klientských zařízení. ManageNow® pro maloobchod umožňuje specifické zákaznické úpravy a rozšíření, poskytuje databázi ovladačů plug and play, správu majetku a vzdálenou správu IT infrastruktury.