GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Služby >
 3. Bezpečnost výrobku

Bezpečnost výrobku

Nabízíme vám profesionální poradenské služby a podporu

 • při plnění požadavků na bezpečnost produktu (národní a mezinárodní)
 • a zajištění certifikace kompatibility (národní a mezinárodní).
 • Zajišťujeme rychlý servis, poradenské služby a ladění v procesu vývoje i ve velmi krátkém čase!

Pro vaše specifické potřeby:

 • Kompletní homologační testy CE bezpečnosti produktu (podklad pro udělení značky CE a osvědčení), nebo
 • Kontroly CE bezpečnosti produktu – Na základě mnohaletých zkušeností kontrolujeme nejdůležitější oblasti.
 • Měření specifická pro jednotlivé zákazníky


PŘÍKLADY NAŠICH SLUŽEB

Bezpečnost výrobku – vizuální testování

 • visual testsKontrola vnějších krytů produktů zaměřená na požární ochranu a mechanickou bezpečnost
 • Prozkoumání vůle a povrchové cesty (včetně rozebrání přívodu napájení, kontroly sledování a polohy součástí v hlavní a vedlejší poloze)
 • Ochranné uzemnění a označení produktu

Bezpečnost výrobku – elektrické testování

(až 500 V / 44–66 Hz / 75 A)
 • electricial testOchranné uzemnění.
 • Elektrická pevnost.
 • Únikový proud.
 • Neobvyklý provoz a poruchy.

Bezpečnost produktů – mechanické testování

 • mechanical testOtvory ve skříni (přístup k nebezpečnému napětí).
 • Mechanická pevnost a odstranění vnitřního pnutí (pomocí testů s ocelovou koulí, stacionární silou a naklápěním).

Certifikace v oblasti ochrany životního prostředí

Certifikace a poradenství v oblasti kompatibility

Měření energetické účinnosti

Abychom snížili emise oxidu uhličitého vzniklé provozem elektronických zařízení, museli jsme minimalizovat jejich spotřebu energie ve všech provozních režimech. Limity spotřeby jsou určeny několika národními i mezinárodními úřady.