GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Testy obalů

Testy obalů

Testy obalů

Zkouška pádu, přepravy a pouzdra:

  • * Určení stupně vibrací, ke kterým dochází během balení, přepravy nebo v pouzdrech na notebook.
  • * Vývoj řešení ke zlepšení ochrany během přepravy.

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

  • * Zařízení pro zkoušku pádem (EN 22248) pro hmotnosti až 50 kg a zavěšenou hmotu až 500 kg. Výška pádu: 10 cm až 1,5 m; povrch dopadu: betonová podlaha, koberec nebo dřevěná podlaha.
  • * Zařízení pro zkoušku odrazem (EN 22247): max. zrychlení 12 m/s²; deflekční kruh: 25 mm; max. velikost obalu: strana délky 1,2 m.

PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

Package testing Testování obalů DIN IEC 1131-2, DIN EN 24180-2, DIN EN 22248
Free-fall testing Zkouška volným pádem DIN IEC 68-2-32

Standardy a akreditace