GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Mechanické zkoušky

Mechanické zkoušky

Mechanické zkoušky

Mechanický ráz a vibrace

  • * Určení vibrací, ke kterým dochází během instalace a provozu u zákazníka nebo v budově (způsobených například lanovkou nebo metrem a simulované vibračním stolem).
  • * Zkoumání příčin poškození a chyb, poskytnutí vhodných řešení.

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

Vibrační stůl s doplňkovými posuvným stolem (40 g v ose z, 15 g v osách x a y; max. amplituda 20 mm)


Produkt Rozměry Popis
Využitelná oblast 600 mm x 600 mm
Fixační rastr 50 mm x 50 mm, M 8
Max. hmotnost 120 kg závisí na přísnosti testu
Největší síla 20 kN
Max. zrychlení 70 g
Max. amplituda ± 22 mm
Max. rychlost 1,2 m/s
Frekvenční rozsah Sinus
Ráz
Hlučnost
5 Hz až 2 kHz
zrychlení < 40 g
širokopásmové digitální řízení
Možnosti měření Osm vstupních kanálů pro řízení a analýzu
Počítačová analýza a dokumentace

Testovací zařízení na ráz volným pádem

ProduktRozměryPopis
Max. hmotnost:100 kg
Max. zrychlení600 G / 1 ms až 5 G / 30 ms
Tvar pulzu:poloviční sinusoida

PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

Vibration test (sinusoidal) Vibrační zkouška (sinusoida) DIN EN 60068-2-6
Shock test (half sinusoidal) Rázová zkouška (poloviční sinusoida) DIN EN 60068-2-27/-29
Vibration test (random) Vibrační zkouška (náhodná) DIN EN 60068-2-64