GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Služba posouzení pracoviště

Služba posouzení pracoviště

Služba posouzení pracoviště

Nabídka IT prostředí pro pracoviště se za účelem plnění narůstajících požadavků společností rozšířila o mnoho různých technologií, které jsou nyní velice složité. Nalezení optimálního řešení v této rozsáhlé nabídce technologií představuje složitý úkol.

Proto společnost Fujitsu vyvinula standardizovanou službu posouzení pracoviště, která nabízí efektivní analýzu vašeho IT prostředí pro pracoviště za nízkou cenu, přináší specifická doporučení ke zlepšení účinnosti a zároveň vás podporuje v jasném definování vašich specifických požadavků ohledně výsledného řešení, jehož prioritou je vaše podnikání. Tato služba představuje základ pro formulaci kvalifikovaných strategií IT pro pracoviště. Společnost Fujitsu provedla rozsáhlé posouzení a testování mnoha technologií IT pro pracoviště v mnoha firmách. Na základě získaných zkušeností získala společnost Fujitsu dovednosti nutné k poskytování komplexních poradenských služeb pro vaši firmu s ohledem na vhodnost těchto technologií pro specifické požadavky vašeho podnikání. Společnost Fujitsu navázala partnerství s hlavními poskytovateli technologií IT pro pracoviště a při konzultacích zaujímá neutrální postoj.

Výhody pro zákazníky:

  • Podrobný popis aktuální situace včetně klasifikace stávajících uživatelských skupin a seznamu všech aplikací 
  • Jasný popis výhod, které plánované řešení pracoviště přinese 
  • Podpora při výběru technologií pracoviště 
  • Konzultace s několika dodavateli 
  • Možné scénáře migrace (např. do systému Windows 7)
Ideálním krokem, který by měl následovat po shromáždění a analýze dat o aktuální situaci, je produkt SPRAVOVANÉ PRACOVIŠTĚ společnosti Fujitsu. Jedná se o ekonomické řešení, které zajišťuje provoz a podporu IT pro pracoviště během celého cyklu životnosti za pevnou cenu za zařízení.