GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Posouzení migrace dat

Posouzení migrace dat

Tato služba s pevnou cenou systematicky identifikuje možné strategie migrace v prostředí úložišť a definuje jasná doporučení pro provedení migrace dat. Odborníci společnosti Fujitsu prozkoumají infrastrukturu úložiště a počet hostitelů, kteří se nacházejí v prostředí IT. Informace shromážděné během tohoto posouzení jsou analyzovány a zpracovány do podoby sestavy ve strukturovaném formátu, což poskytne základ pro profesionální plánování migrace.

Výhody pro zákazníky:

Tato služba poskytuje odbornou analýzu stávajícího prostředí úložiště dat a okamžitě přináší výsledky:
  • Strukturované metody efektivní migrace dat
  • Možnost okamžité implementace ve službách Fujitsu Data Migration Service
  • Robustní a podrobné hlášení informací o úrovni vyspělosti vašeho prostředí úložiště dat
  • Vynikající základ pro budoucí rozhodování
  • Žádné riziko pro vás jako zákazníka – služba je poskytována za pevnou cenu