GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Produkt OPTIMALIZACE služeb

Produkt OPTIMALIZACE služeb pro servery

Produkt OPTIMALIZACE služeb

Technologie pro konsolidaci a virtualizaci infrastruktury serverů jsou nyní velice oblíbené, je ale třeba vybírat mezi mnoha možnostmi. Společnost Fujitsu vám nabízí služby posouzení a plánování řešení. Při konzultacích zaujímáme neutrální postoj k prodejcům softwaru.

Společnost Fujitsu nabízí následující služby OPTIMIZATION Services pro servery

Posouzení serveru

Analýza obsahuje komplexní měření stávající infrastruktury serverů za pomoci nástrojů a zaměřuje se na výkon a využití infrastruktury. Součástí je podrobná zpráva a scénář virtualizace.

Posouzení výkonu systému BS2000

Tato služba poskytovaná za pevnou cenu zahrnuje komplexní analýzu měření celého systému i jednotlivých procesů a jejich přípravu a prezentaci.

Posouzení připravenosti platformy PRIMERGY CX1000

Datové centrum zahrnuje mnoho faktorů, které dohromady významně určují provozní klimatické podmínky. Kvalitní analýza funkčního provozu je velice složitý a pracný úkol. Nejobtížnějším úkolem je obvykle dosáhnout správného vyvážení prostoru, napájení a chlazení datového centra. Zavádění nové infrastruktury s sebou přináší riziko narušení této rovnováhy.

Posouzení připravenosti HPC (High Performance Computing)

Datové centrum zahrnuje mnoho faktorů, které dohromady významně určují provozní klimatické podmínky. Kvalitní analýza funkčního provozu je velice složitý a pracný úkol. Nejobtížnějším úkolem je obvykle dosáhnout správného vyvážení prostoru, napájení a chlazení datového centra.