GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Posouzení připravenosti HPC (High Performance Computing)

Posouzení připravenosti HPC (High Performance Computing)

Posouzení připravenosti HPC (High Performance Computing)

Datové centrum zahrnuje mnoho faktorů, které dohromady významně určují provozní klimatické podmínky. Kvalitní analýza funkčního provozu je velice složitý a pracný úkol. Nejobtížnějším úkolem je obvykle dosáhnout správného vyvážení prostoru, napájení a chlazení datového centra. Zavádění nové infrastruktury s sebou přináší riziko narušení této rovnováhy. Systémy HPC posouvají rizika ještě dále. Posouzení připravenosti HPC společnosti Fujitsu je navrženo tak, aby poskytovalo cenné informace o kvalitě pomocí pokročilého simulačního softwaru, a tak pomáhá předejít rizikům. Díky tomu je plánování rychlejší a spolehlivější.

Posouzení se zaměřuje na následující oblasti:

  • Prostorová architektura 
  • Kabeláž a vedení vzduchu 
  • Chladicí systémy 
  • Popisy racků

Výhody pro zákazníky:

  • Informace o vhodnosti aktuálního datového centra na plánované změny v infrastruktuře HPC 
  • Plánování systémových zlepšení na základě informací týkajících se optimalizačního potenciálu a slabých míst v systému 
  • Pochopení klimatického dopadu plánovaných změn datového centra před jejich realizací a předcházení nákladným chybám