GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Posouzení serveru

Posouzení serveru

Posouzení serveru

Analýza obsahuje komplexní měření stávající infrastruktury serverů za pomoci nástrojů a zaměřuje se na výkon a využití infrastruktury. Součástí je podrobná zpráva a scénář virtualizace. Na základě přesného určení vaší specifické situace získají naši odborníci cenný přehled o nastavení a poskytnou vám výsledky a doporučení ve formě podrobné prezentace nebo zprávy. Tato služba je ideálním prvním krokem k pochopení vhodnosti vašeho stávajícího serverového a aplikačního prostředí pro virtualizaci zatížení na základě aktuální kapacity systému, využití, energie a kapacity chlazení. Poskytuje ideální podporu při plánování projektů konsolidace a virtualizace.

Výhody pro zákazníky:

  • Záruka, že data lze bezpečně zaznamenat bez instalace dalšího softwaru 
  • Informace o vhodnosti existujícího serverového a aplikačního prostředí pro virtualizované řešení 
  • Plán simulace „co kdyby“ pro scénář budoucí virtualizace včetně očekávaného zatížení serveru 
  • Objasnění možného snížení nákladů a zlepšení výkonu, kterého je možné dosáhnout prostřednictvím virtualizace infrastruktury IT, a to na základě přesných informací 
  • Shromáždění srozumitelných informací pro zrychlení plánovaní a vašich projektů 
  • Na straně zákazníka je vyžadováno velice malé zapojení personálu 
  • Na vyžádání lze provést profesionální analýzu návratnosti investic (ROI) navržené infrastruktury (tato služba je poskytována za poplatek)