GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby >
  3. Aplikační služby >
  4. Microsoft Exchange 2010 – řešení elektronické pošty podnikové třídy v cloudu

Zasílání zpráv jako služba

Microsoft Exchange 2010 – řešení elektronické pošty podnikové třídy v cloudu

Organizace očekávají, že jejich e-mail bude jako jedna z klíčových podnikových služeb vždy k dispozici. Pro mnoho firem jsou však správa a ukládání velkých objemů e-mailů a příloh obtížné, obvykle také musejí splňovat podnikové zásady a předpisy. E-mailové systémy, které nejsou odpovídajícím způsobem spravovány, navíc otevírají dveře bezpečnostním hrozbám, které mohou mít na firmu neblahý dopad.

Čím dál více organizací proto přenechává břímě správy elektronické pošty cloudovým službám. Mohou tak na vyžádání bezpečně přistupovat k e-mailovým službám se zaručenou dostupností a jejich oddělení IT se mohou zaměřit na důležitější úkoly.

Důvěryhodná služba elektronické pošty v cloudu

Zasílání zpráv jako služba (MaaS) společnosti Fujitsu poskytuje prostředí elektronické pošty a kalendáře v aplikaci Microsoft Exchange 2010.

Služba MaaS je součástí sady Fujitsu Workspace Suite. Jedná se o ideální řešení pro organizace, které chtějí modernizovat své prostředí elektronické pošty a snížit celkové náklady na vlastnictví systémů IT, nebo pro ty, které řeší fluktuaci zaměstnanců.

Služba Fujitsu MaaS představuje plnohodnotnou a lákavou alternativu k řešením u zákazníka. Umožňuje využít výhody cloudu a stará se spolehlivé zabezpečení důvěrných informací. Služba MaaS také řeší potíže s ukládáním dat a slouží k bezproblémové integraci cloudového řešení elektronické pošty do širšího okruhu IT služeb. Abychom mohli dosáhnout uvedených vlastností a co nejlépe vyhovět vašim specifickým potřebám, nabízíme službu Fujitsu MaaS v podobě soukromého cloudu nebo hybridního cloudu, který spojuje funkce veřejných a soukromých cloudů.

Služba Fujitsu MaaS umožňuje:
  • Snížit náklady, neboť díky flexibilní cenové nabídce založené na předplatném platíte pouze za služby, které skutečně využíváte 
  • Využívat e-mailové služby na podnikové úrovni prostřednictvím spolehlivých a bezpečných datových center s dostupností až 99,99 % 
  • Snadno přidávat a odebírat poštovní schránky podle potřeby 
  • Využívat nejnovější platformu elektronické pošty bez nutnosti zřizování vlastní infrastruktury 
  • Plně integrovat e-mailové služby založené na cloudu se stávajícími aplikacemi a poskytovat uživatelskou podporu prostřednictvím běžného střediska služeb 
  • Přizpůsobit úrovně servisních smluv požadavkům organizace

Řešení pro všechny firemní uživatele

Služba Fujitsu MaaS je velmi flexibilní, takže ji můžete přizpůsobit specifickým požadavkům a nárokům vaší firmy a může být poskytována prostřednictvím některého z datových center Fujitsu nebo přímo ve firmě.

Služba podporuje přístup pomocí poštovních klientů i webového rozhraní a umožňuje objednání volitelných součástí (např. Archiving and Compliance, Fax, Blackberry Mobility a Unified Messaging). Výše plateb se odvíjí od počtu uživatelů těchto součástí za měsíc.

Služba patří do sady Fujitsu Productivity Suite a může tedy zahrnovat také soukromé cloudové verze služeb Microsoft SharePoint a Microsoft Lync Online.