GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Služby

Služby

Pomáháme proměnit informační technologie na obchodní proces

Firemní oddělení IT musí v současnosti podporovat celou firmu podobně jako jakékoliv jiné oddělení. Aby tohoto cíle mohly dosáhnout, musí být firmy schopny proměnit své složité infrastruktury IT na efektivní obchodní procesy, které účinně podporují ziskovost firmy. Nejde pouze o podporu existujících obchodních procesů infrastrukturou IT. Firmy musí vyvinout nové příležitosti zaměřené na informační technologie. Tyto příležitosti musí firmám pomoci získat a udržet konkurenční výhodu na globálním trhu se stále silnější konkurencí.

Současné společnosti s předním postavením na trhu a vedoucí pracovníci IT musí vyřešit, kdy je třeba tuto proměnu provést. Kromě toho ji však musí provést rychle a efektivně, protože mezitím musejí optimalizovat celkové výdaje na informační technologie.

A to je oblast, se kterou vám může společnost Fujitsu opravdu pomoci. Můžeme vám poskytnout celou škálu služeb pro infrastrukturu. Pomocí těchto služeb dokážeme splnit, co slibujeme. Sníží se vaše celkové náklady, zlepší se návratnost investice, a přesto budete svým uživatelům poskytovat služby vynikající kvality.

Služby pro firmy OPTIMIZATION Services

Zodpovídáte za to, že strategie v oblasti obchodních činností a technologie budou odpovídat měnícím se požadavkům vaší firmy? Společnost Fujitsu vám může pomoci připravit se na tyto rostoucí požadavky.

Aplikační služby

Je vaše portfolio aplikací optimalizováno tak, aby přinášelo skutečnou obchodní hodnotu? Ve společnosti Fujitsu neustále vylepšujeme a transformujeme aplikace zákazníků tak, abychom zajistili, že jsou optimalizovány pro současné použití a zároveň adaptovatelné pro budoucí potřeby společnosti.

Služby spravované infrastruktury Managed Infrastructure Services

Společnost Fujitsu nabízí rozsáhlou škálu spravovaných služeb, které podporují jak prostředí společnosti Fujitsu, tak i prostředí s více dodavateli IT přímo u zákazníka nebo mimo realizační centra společnosti Fujitsu. Tyto služby usnadňují optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví infrastruktury IT ve vaší společnosti a zároveň zvyšují kvalitu služeb. Naše nabídky lze plně přizpůsobit vašim potřebám. To se týká i cenových možností vztažených na využívané služby a řešení pro celý životní cyklus.

Finanční služby Fujitsu a Remarketing Fujitsu Fujitsu Financial Services & Fujitsu Remarketing

Finanční služby Fujitsu vám prostřednictvím komplexního portfolia finančních služeb umožňujících plánování, přeměnu, pořizování, správu a vyřazování dynamické IT infrastruktury, pomohou získat technologie budoucnosti již dnes. Remarketing Fujitsu vám poskytne široké portfolio zákaznických řešení a služeb v oblastech použitého vybavení a pronájmu vybavení.

Logistika náhradních dílů Spares Logistics

Služba Logistika náhradních dílů nabízí našim servisním partnerům kompetentní podporu pro celý dodavatelský systém náhradních dílů IT: pořízení, plánování, inventuru, správu, skladování, dopravu, vrácení zboží, opravy a záruční reklamace.

Služby podpory produktů Fujitsu Product Support Services

Kromě špičkových produktů nabízí společnost Fujitsu standardizované služby podpory produktů, které pokrývají širokou škálu produktů.