GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Tiráž

Sídlo společnosti:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o. - organizační složka
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktní informace:
Telefon: +421 232 553 000
Kontakt: http://sk.fujitsu.com/aboutus/contact/

Generální ředitel:
Ing. Radek Sazama

Jednatel:
Ing. Jiří Řehák

Registrace společnosti:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o. - organizační složka
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Okresní soud Bratislava I, oddíl Po, vložka 1472/B

IČ:
36 764 035

Identifikační číslo DPH:
SK2022386773

Vydavatel:
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika

Ochrana dat:
Ing. Marie Nováková
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22
148 00 Praha 4
Česká republika
Telefon: +420 233 034 007

Číslo účtu:
Citibank Europe plc., pobocka zahr. Banky
Mlynské nivy 43
825 01 Bratislava
SWIFT: CITISKBA
IBAN SK23 8130 0000 0020 0870 0107
číslo účtu (EUR): 2008700107/8130