GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

ServerView® Resource Orchestrator Cloud Edition

Zrychlené uvádění IT služeb na trh – Efektivní správa soukromých cloudových infrastruktur

Poskytování IT infrastruktury uživatelům může být obtížně zvládnutelný proces. Provisioning serveru včetně úložiště a síťové konektivity je stále procedurou s vysokými nároky na prostředky a zahrnuje mnoho manuálních činností a intenzivní koordinaci mezi různými oblastmi správy. V důsledku toho se musí uživatelé spokojit s nedostatečnou úrovní služeb a dobou někdy dosahující několika týdnů. Tradiční způsob poskytování infrastruktury nejenom brání uživatelům v získání rychlejšího a flexibilnějšího přístupu k IT prostředkům, ale způsobuje také významné provozní náklady a spolkne významnou část IT rozpočtu.

ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition (ROR CE) je software pro správu, který zjednoduší a urychlí poskytování IT infrastruktur a zajistí jejich spolehlivost. Software pomáhá IT organizacím implementovat infrastrukturu privátního cloudu, která umožní poskytovat infrastrukturu jako službu (IaaS). Software ROR CE poskytuje dynamickou správu prostředků a správu cloudových služeb, a umožňuje tak samoobslužný provisioning pro snadné a rychlé poskytování IT. Provisioning fyzických a virtuálních serverů, úložišť a sítí je automaticky zajišťován během několika minut za zlomek nákladů ve srovnání s tradičními způsoby provisioningu. Software ROR CE zajišťuje dostupnost IT infrastruktur poskytnutím celé řady možností s vysokou dostupností na různých úrovních. Od ochrany jednoho fyzického a virtuálního serveru přes podporu obnovení při selhání celého šasi blade nebo systému úložiště až po případy selhání celé lokality zákazníka.
  • Software Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition pomáhá podnikům zachovat konkurenceschopnost zrychleným uváděním IT služeb na trh a zkrácením doby reakce na měnící se firemní potřeby. Dále snižuje riziko zajištěním nepřetržitého provozu nejdůležitějších podnikových IT služeb.
  • Software Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition snižuje provozní výdaje v datových centrech díky automatizaci procesů IT provisioningu. Zavedení koncepce fondů prostředků do správy IT dále zvyšuje celkové využití prostředků a minimalizuje kapitálové výdaje na hardware.
  • Software Fujitsu ServerView Resource Orchestrator Cloud Edition zvyšuje produktivitu uživatelů prostřednictvím efektivnějšího (snadného, rychlého a flexibilního) přístupu k prostředkům IT infrastruktury. Správci služeb se mohou soustředit na aplikační služby, aniž by se museli zatěžovat správou prostředků fyzické infrastruktury.