GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Karta mezzanine SAS HBA 6 Gb/s

Přenos dat do a z externích úložných médií modulů blade server vyžaduje na jedné straně vysoce výkonné I/O řadiče a na straně druhé volitelný souběžný nebo vyhrazený režim používání poskytnuté úložné kapacity. Nové karty mezzanine SAS HBA splňují oba požadavky: Díky přenosové rychlosti až 6 Gb/s zaručují vysokorychlostní přenosy dat.
Připojení k externím zařízením SAS umožňuje více režimů použití – kapacitu disku lze přiřadit výhradně modulu blade server, nebo lze obsah disku používat souběžně (sdílet) s jinými moduly blade server (pokud tuto funkci podporuje operační systém).

Funkce a výhody

Vlastnosti Výhody
Špičkové rozhraní
  • Podpora vysokorychlostního rozhraní SAS 2.0 s přenosovou rychlostí až 6 Gb/s

  • Optimalizace nákladů díky jednomu I/O řadiči pro různé typy médií pro ukládání dat, která se mohou nacházet v různých umístěních
Zaručená všestrannost
  • Vyhrazené přiřazení nebo souběžné použití úložiště

  • Žádná omezení propustnosti při připojení nejnovějších médií pro ukládání dat
Rozšířená dostupnost
  • Karta mezzanine se 2 porty umožňuje převzetí služeb v případě neplatnosti cesty

  • Podle požadavků možnost nezávislého i souběžného přístupu
Centralizované zálohování
  • K zálohování a obnově všech modulů blade server lze volitelně použít přístup k externě připojeným páskovým zařízením SAS.

  • Vysoká dostupnost úložiště pro nepřetržitý provoz

Technické podrobnosti

Řadič SiliconLSISAS 2008