GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

JV (BS2000)

Proměnné úlohy pro výměnu informací mezi uživateli a operačním systémem

Současná verze: V15.1

Proměnné úlohy (JV) jsou datové položky, které umožňují výměnu informací za účelem koordinace a automatizace procesů. Mají jedinečné názvy a programy, takže mohou být snadno identifikovány pomocí programů a procedur SDF. Životnost, přístupová práva a atributy ochrany proměnných úlohy lze do velké míry odlišovat na základě scénáře použití.

Použití proměnných úloh (JV) výrazně ulehčuje ovládání a automatizaci služeb, zjednodušuje je a zlepšuje jejich spolehlivost.