GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Plánování úloh

Plánování úloh BS2000 umožňuje rozsáhlou automatizaci dávkového zpracování. To znamená, že se zpracování úloh musí spustit automaticky v předem nastaveném čase a jejich výsledky je nutné ihned kompletně monitorovat. V případě neočekávaných výsledků systém automaticky spustí opakování. Veškerá vstupní data, výsledky a zásahy se pečlivě zaznamenávají.
Rozsáhlá automatizace běžných činností, jednoduchá správa produktů a multiplatformní funkce přispívají k minimalizaci provozních nákladů a snižují chybovost úloh.

AVAS (BS2000)

Správa úloh systému BS2000 umožňuje automatizovat produkci úloh za účelem omezení dialogových vstupů na minimum.

JV (BS2000)

Proměnné úlohy v systému BS2000 jsou datové položky, které umožňují výměnu informací mezi jednotlivými uživateli nebo mezi uživateli a operačním systémem.

SDF-A (BS2000)

Jako doplněk komponenty SDF systému BS2000 umožňuje individuální zpracování souborů syntaxe příkazů.

Software FUJITSU BS2000 SDF-P

Rozšiřte jazyk příkazů systému BS2000 na úroveň programovacího jazyka, ve kterém lze provádět strukturované programování stejným způsobem jako v případě použití vyšších programovacích jazyků.