GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Programovací systémy

Nejkvalitnější programovací systémy tvoří základ efektivního provozu pokročilých důležitých podnikových aplikací v systémech BS2000.

Aplikace pro systém BS2000 nebo jejich součásti jsou implementovány pomocí moderních i klasických programovacích jazyků. Jazyk Java je zvláště oblíbený pro webové aplikace. Tradiční jazyky jako COBOL nebo C/C++ jsou využívány spíše při rozšiřování stávajících aplikací.

Špičkové vývojové prostředí
Společnost Fujitsu poskytuje výkonné a komplexně zpracované nástroje pro programování aplikací pro systém BS2000. Vývoj je obvykle zaměřen na počítače založené na platformě Windows. Do tohoto prostředí jsou integrovány produkty dostupné na mezinárodním trhu, což zajišťuje podporu na několika úrovních fáze implementace a bezproblémovou spolupráci se systémy BS2000.

Vše je zaměřeno na optimalizaci a provoz aplikací v systému BS2000 a jejich integraci do celkového prostředí systému například prostřednictvím propojení s monitorem transakcí nebo databázemi.

AID

Výkonný systém pro ladění, který umožňuje zvýšení produktivity ve fázi vývoje a údržby softwaru

ASSEMBH

Assembler pro vytváření programů ve strojovém kódu pro architekturu /390

C/C++

Výkonný vyšší programovací jazyk podporující principy objektově orientovaného programování

COBOL2000

Technicky pokročilý moderní kompilátor jazyka COBOL pro objektově orientované programování.

COBOL85

Nejpopulárnější programovací jazyk pro řešení zpracování komerčních dat.

COLUMBUS85

Podporuje návrh programů a generativní programování založené na principech strukturovaného programování.

CRTE

Prostředí CRTE (Common run-time Environment) ke spouštění zdrojových kódů programů kompilovaných pomocí kompilátorů jazyků C/C++, COBOL2000 a COBOL85.

FOR1

Výkonný systém pro vývoj používaný pro produktivní aplikace založené na jazyce FORTRAN

JENV (JAVA)

Prostředí pro vývoj a provoz založené na jazyce JavaTM pro přenosné a bezpečné webové aplikace.

Pascal-XT

Varianta řady kompilátorů Pascal-XT pro systém BS2000, která umožňuje kompilování zdrojového kódu programů ve všech podporovaných systémech.

PL/1

Optimalizující kompilátor vhodný pro komerční i technické a vědecké aplikace.