GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. IT produkty a systémy >
  4. Servery >
  5. Počítače typu mainframe BS2000 >
  6. Koncepty a řešení >
  7. Vysoká dostupnost >
  8. Rychlá obnova provozu IT po výpadcích a katastrofách (BS2000/OSD)

Rychlá obnova provozu IT po výpadcích a katastrofách (BS2000/OSD)

Pokud dojde k selhání z důvodu závady nebo nehody, je nezbytné provoz IT co nejrychleji obnovit, aby byla ztráta dat minimální.

HIPLEX MSCF

Jedná se o klastrový koncept, který zajišťuje dostupnost, provozuschopnost a rozložení zatížení sítě s několika platformami BS2000/OSD Business Server.

Software FUJITSU BS2000 DRV

Nabízí možnost zrcadlení úložiště dat zdvojením operací čtení a zápisu na systémy diskových úložišť v systému BS2000.

SHC-OSD

Poskytuje informační služby a příkazy pro řízení replikace na základě funkcí zrcadlení úložišť ETERNUS DX, Symmetrix a CLARiiON CX.

Virtualizace (VM2000)

Virtualizace systému BS2000 prostřednictvím systému VM2000 vede ke snížení nákladů na informační technologie díky zvýšení efektivity, flexibility a schopnosti odezvy. Virtualizace zároveň zajistí optimální využití prostředků.