GTM-KJRHQ2R
Skip to main content

Globální úložiště dat

Datový sklad a webové aplikace odolné proti chybám

Pokud jsou doby odezvy během období špičkového zatížení nepřiměřeně dlouhé (navzdory účelnému zpracování mainframů BS000/OSD), obvykle jsou zdrojem problému kritické body přístupu k datům. Naše odpověď: dočasné globální úložiště (GSP), rozšíření systému pro výkonné podnikové servery BS2000/OSD.

GSP výrazně zvyšuje propustnost a usnadňuje přístup k důležitým datům, dokonce i ve srovnání s diskovými systémy s pamětí cache, protože operace čtení a zápisu se provádějí s frekvencí blízkou frekvenci procesoru. Úložiště GSP je používáno jako disk a s vyrovnávací pamětí DAB jako vysokorychlostní paměť cache pro čtení a zápis souborů. Početné hardwarové komponenty a baterie zaručují trvalou stabilitu systému a dostupnost dat. A protože změněná data již není nutné ukládat na disk, lze výkon dále výrazně zvýšit v porovnání s ukládáním do paměti cache hlavní paměti.

GSP výrazně zvyšuje propustnost a usnadňuje přístup k důležitým datům, dokonce i ve srovnání s diskovými systémy s pamětí cache, protože operace čtení a zápisu se provádějí s frekvencí blízkou frekvenci procesoru. Úložiště GSP je používáno jako disk a s vyrovnávací pamětí DAB jako vysokorychlostní paměť cache pro čtení a zápis souborů. Početné hardwarové komponenty a baterie zaručují trvalou stabilitu systému a dostupnost dat. A protože změněná data již není nutné ukládat na disk, lze výkon dále výrazně zvýšit v porovnání s ukládáním do paměti cache hlavní paměti.