GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. IT produkty a systémy >
 4. Servery >
 5. SNMP (BS2000/OSD)

Protokol SNMP (BS2000)

Podporuje ekonomickou a efektivní správu systémů BS2000 v podnikové síti.

Efektivní a cenově nenáročný provoz velkých síťových infrastruktur vyžaduje vytvoření integrovaného systému správy, který zvládne správu systémů, součástí a aplikací a zároveň také čistě síťovou správu. Standardy pro protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) a související architekturu jsou vhodné zejména pro vytvoření základu systému správy.

Agent SNMP

Následující produkty podporují integraci systému BS2000 do libovolných stávající platforem správy, jako je například Unicenter:
 • Základní agent protokolu SNMP (primárně odpovídá za zpracování protokolu SNMP), 
 • Standardní kolekce protokolu SNMP v systému BS2000/OSD (implementuje připojení SNMP k systému plánování úloh AVAS, produkt pro přenos souborů openFT, systém správy tisku (SPOOL a RSO), správa úložišť, řídicí systém OMNIS, databázový systém SESAM/SQL, klastr zařízení dostupnosti HIPLEX a základní hodnoty procesoru a vstupně-výstupních zařízení), 
 • Subagent protokolu SNMPpro openUTM (monitor transakcí), 
 • Subagent openSM2 protokolu SNMP (monitor výkonu systému), 
 • Subagenti protokolu SNMP obsažení v protokolu DCAM – openNet Server pro MIB II a BCAM, 
 • Agent protokolu SNMP obsažený v rozhraní HNC (adaptér kanálu pro připojení Ethernetu a gigabitového Ethernetu k systému BS2000).

SNMP-Basic-Agent (BS2000/OSD)

Connects BS2000/OSD systems directly to a central management system for heterogeneous networks.

SNMP-Management

SNMP is a standardized protocol for transfer of management-commands and -information.

SNMP-Standard-Collection (BS2000/OSD)

Used with the corresponding SNMP subagents for control and management of various systems (i.e. job scheduling, storage…)

SNMP-Subagent openUTM (BS2000/OSD)

Enhances the SNMP basic agent in BS2000 by a corresponding subagent for monitoring and controlling transaction applications

SNMP-Subagent SM2 (BS2000/OSD)

Offers functionality and management applications to display performance monitoring information