GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
 1. Home >
 2. O společnosti >
 3. Resources >
 4. Novinky >
 5. Tiskový servis >
 6. 2013 >
 7. Nový akční plán skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí bude přínosem pro zákazníky i veřejnost

Nový akční plán skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí bude přínosem pro zákazníky i veřejnost

Nový akční plán skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí bude přínosem pro zákazníky i veřejnost

Praha, April 24, 2013

Praha, Česká republika – 24. dubna 2013
Společnost Fujitsu představila VII. fázi akčního plánu skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí, který stanovuje nové ekologické cíle pro finanční roky 2013 až 2015 ( 1. duben 2013 – 31. březen 2016).

V rámci tohoto plánu se skupina Fujitsu snaží rozšířit svůj přínos v oblasti řešení ekologických problémů pro zákazníky i společnost, a to další podporou nasazování informačních a komunikačních technologií v celé společnosti. Cílem tohoto plánu je využít služby a řešení, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů o více než 26 milionů tun. Dalším bodem plánu je zajistit, aby u více než 50 % nově vyvinutých výrobků byla zajištěna nejvyšší míra energetické úspornosti a v neposlední řadě je kladen důraz na zvýšení efektivnosti zdrojů, a to o 20 % v porovnání s finančním rokem 2011. Kromě toho že bude Fujitsu nadále klást důraz na ekologickou uvědomělost ve svých vlastních podnikatelských aktivitách a současně dále šetřit energii ve výrobních provozech a kancelářích a zlepšovat ekologické parametry svých datových center, bude skupina Fujitsu pokračovat v trendu snižování emisí skleníkových plynů o 20 % v porovnání s finančním rokem 1990.

Tím, že se Fujitsu ujme hlavní role v aktivním úsilí o dosažení těchto cílů v rámci celého svého globálního obchodního řetězce se zákazníky, partnery a dodavateli, bude vytvářet trvale udržitelnou, prosperující společnost, která je jádrem korporátní filozofie firmy.

PDF: Fáze VII akčního plánu skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí
Prezidentův projev: Prezident Masami Yamamoto o péči o životní prostředí vynakládané skupinou Fujitsu

Svět čelí mnoha výzvám v souvislosti s růstem populace. Patří mezi ně dodávky energie, dalších zdrojů a potravin, klimatické změny, zvyšující se četnost přírodních katastrof a ztráta biodiverzity. Veřejnost očekává, že podniky budou realizovat kroky zaměřené na řešení těchto problémů.

V kapitole "Firemní hodnota" v dokumentu "Cesta FUJITSU" je zformulován přístup firmy k životnímu prostředí: "Ve všech našich činech chráníme životní prostředí a přispíváme společnosti." Ve Fujitsu věříme, že přispívat k trvalé udržitelnosti je součástí sociální odpovědnosti naší společnosti. Současně informační a komunikační technologie dávají moc reagovat nejen na globální ekologické problémy, ale také na mnohé společenské problémy. Skupina Fujitsu je přesvědčena, že informační a komunikační technologie mohou hrát významnou roli při řešení těchto společenských problémů.

Skupina Fujitsu vytvořila svůj první "Program ochrany životního prostředí" v roce 1993 a od té doby usiluje o průběžné snižování své zátěže na životní prostředí. Ve fázi VI tohoto programu, která byla realizována od finančního roku 2010 do roku 2012, skupina úspěšně splnila všechny své cíle, včetně kumulativního snížení o více než 15 milionů tun CO2 emitovaných zákazníky a společností, a to distribucí ekologických informačních a komunikačních technologií. Podniky Fujitsu snížily emise skleníkových plynů o 6 % v porovnání s čísly v roce 1990.

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům a dosavadním výsledkům, stanovila firma fázi VII akčního plánu skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí.

Klíčové prvky fáze VII akčního plánu skupiny Fujitsu pro ochranu životního prostředí

 1. Pomáhat lidské společnosti dosahovat efektivnějšího využívání zdrojů a energie s pomocí informačních a komunikačních technologií
  • Poskytovat řešení, která pomohou snížit emise skleníkových plynů pro zákazníky a společnost o více než 26 milionů tun
  • Vyvíjet výrobky s úspornějším využíváním energie a zdrojů, vyvíjet inovativní technologie
 2. Klást důraz na ekologickou uvědomělost při podnikatelských aktivitách skupiny Fujitsu a posilovat firemní strukturu skupiny v reakci na rostoucí ceny energie
  • Pokračovat v úsilí zaměřeném na snižování dopadu firemních provozů na životní prostředí, včetně snížení emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s finančním rokem 1990
  • Zlepšovat energetickou úspornost a další faktory ovlivňující životní prostředí ve významných datových centrech
 3. Posilovat globální pohled skupiny na trvale udržitelný rozvoj a na řešení sociálních problémů, včetně globálních ekologických problémů
  • Účinně využívat vodní zdroje, podporovat snížení emisí CO2 v rámci globálního obchodního řetězce a ve spolupráci s dodavateli
  • Globálně rozšířit aktivity zaměřené na řešení společenských problémů a problémů týkajících se biodiverzity, poskytovat větší podporu aktivitám zaměstnanců zaměřeným na společenský přínos

Minoru Takeno, ředitel Odboru pro firemní strategii v oblasti životního prostředí ve společnosti Fujitsu Limited
"Realizace tohoto nového plánu ve spolupráci se všemi zaměstnanci skupiny Fujitsu nám umožní usilovat o vyšší úroveň ekologické odpovědnosti v našich podnikatelských aktivitách. Snažíme se vyvíjet řešení a provádět inovace v oblastech týkajících se životního prostředí a současně dále podporovat využívání informačních a komunikačních technologií v lidské společnosti. Tím mimo jiné přispíváme k řešení společenských problémů, s nimiž se potýkají naši zákazníci a společnost."

Alison Rowe, globální výkonný ředitel pro trvalou udržitelnost ve společnosti Fujitsu Limited
"Jako přední technologická společnost máme kapacitu a dosah po celém světě k tomu, abychom utvářeli budoucnost. Ve spolupráci s našimi zákazníky, partnery a dodavateli, našich 170 000 zaměstnanců urychlí činnost potřebnou k reakci na tyto provázané problémy."

Online zdroje
Další informace o akčním plánu http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/
Fujitsu blog http://blog.ts.fujitsu.com/
Fujitsu na Twitteru http://www.twitter.com/Fujitsu_TS
Fujitsu na Facebooku http://www.facebook.com/face2fujitsu
Novinky společnosti Fujitsu http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

O společnosti Fujitsu ČR

Fujitsu ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited. Společnost vznikla v roce 2009 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu - Siemens. V České republice společnost nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb, včetně koncepce dynamických infrastruktur (cloud computing). K jejím klientům se řadí největší společnosti a instituce, pro které zajišťuje správu datových center, infrastrukturu a infrastrukturu jako službu (IaaS). Pro střední, malé firmy a jednotlivce zajišťuje servis prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR přes 100 lidí.

Další informace o Fujitsu Technology Solutions najdete na webu www.fujitsu.com/cz

O společnosti Fujitsu

Fujitsu patří mezi největší japonské společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), která nabízí kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Přes 156 tisíc zaměstnanců Fujitsu obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích světa. Společně se svými zákazníky přispívá Fujitsu svými dlouholetými zkušenostmi a znalostmi k vytváření lepší budoucnosti světové společnosti. Konsolidované tržby společnosti Fujitsu Limited (TSE:6702) za poslední fiskální období dosáhly výše 48 miliard USD (k 31. březnu 2016).
Další informace naleznete na webu www.fujitsu.com.

Kontakt pro novináře:

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast klientského protfolia
(notebooky, tablety, periferie)

Samy Khaleg
Product Manager – Workplace Systems
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: samy.khaleg@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 070

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast serverů
Radovan Hošek
Product Manager – Servers
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: radovan.hosek@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 040

Technické dotazy a odborné specifikace – Oblast datových uložišť
Aleš Dvorák
Product Manager – Storage
Fujitsu Technology Solutions ČR
e-mail: ales.dvorak@ts.fujitsu.com
Tel: +420 233 034 061

Tiskový servis
Filip Snášel
PR Manager PEPR CONSULTING
e-mail: snasel@peprconsulting.cz
Tel: +420 602 757 392

Date: 24 April, 2013
City: Praha