GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Novinky >
  5. Tiskový servis >
  6. 2011 >
  7. Financování ze strany Australské výzkumné agentury umožní využívat matematické techniky a software k simulování nejnáročnějších vědeckých výzkumů.

Laboratoře Fujitsu v Evropě a Australská národní univerzita spolupracují na vývoji Superpočítače

Financování ze strany Australské výzkumné agentury umožní využívat matematické techniky a software k simulování nejnáročnějších vědeckých výzkumů.

Praha, July 26, 2011

Evropské laboratoře Fujitsu získaly od Australské výzkumné rady 446.000 AUD (tj. US 474.000 USD). Tyto prostředky budou využity ve spolupráci s Australskou národní univerzitou v rámci tříletého výzkumného programu Linkage Project1 na vývoj nových technik a softwaru, s jejichž pomocí bude možné pochopit fungování komplexních dynamických systémů využívaných ve vědě.

Nový projekt s názvem "Robustní numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic v petaflopových počítačových systémech s aplikacemi pro modelování tsunami a fyziky plazmatu" je založen na spojení a využívání matematiky a nové generace superpočítačů s velmi vysokým výpočetním výkonem. Společnost Fujitsu tento projekt podporuje prostřednictvím Laboratoří Fujitsu v Evropě a spolu s tím pokračuje ve vývoji superpočítače s prvotřídním výkonem.

"Jsme velmi potěšeni, že můžeme spolupracovat s Australskou národní univerzitou (ANU) na výzkumu stěžejních technologií. Projekt vytvořený na základě celosvětové iniciativy z loňského roku je logickým rozšířením Projektu otevřené petaflopové knihovny 2 (OPL) podporované společností Fujitsu. Projekt by měl umožnit vytvoření tzv. exascale superpočítače," říká doktor Ross Nobes, vedoucí týmu a výzkumný partner pro Fujitsu a doplňuje: "Máme v plánu použít dvě klíčové aplikace – modelování tsunami a plazmové fyziky. Našim cílem je také rozvíjet odbornost univerzity v pokročilých matematických technikách, včetně vlnové a vysoce dimenzionální aproximace, a tím vytvářet pokročilý matematický software pro petaflopové a další superpočítače."

"V rámci projektu budeme podnikat speciální úpravy extra výkonných superpočítačů s vícejádrovými uzly a složitých komunikačních sítí, včetně nejnovějších vysoce výkonných výpočetních systémů od společnosti Fujitsu. Během tříletého projektu očekáváme řadu zajímavých výsledků," dodává doktor Nobes.

Tým Australské národní univerzity je veden profesorem Markusem Heglandem z Matematického ústavu věd, profesory Richardem Brentem a Stephenem Robertsem z Institutu matematických věd. Dalšími spolupracovníky jsou profesor Alistair Rendell a doktor Peter Strazdinsky z Vysoké školy výzkumné informatiky, kteří zastávají funkci hlavních výzkumných pracovníků. Finanční prostředky získané od Australské rady pro výzkum budou použity na podporu cíleného výzkumu a spolupráce mezi společností Fujitsu a touto skupinou vědeckých pracovníků. Cílem spolupráce je praktické zapojení postgraduálních vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a také zajištění výměnných stáží pro výzkumné pracovníky v rámci projektu.

O Fujitsu Technology Solutions Česká republika Fujitsu Technology Solutions ČR patří do stejnojmenné divize, která je součástí globální skupiny Fujitsu Limited a vznikla v roce 2008 odkoupením 50% podílu společnosti Siemens ve společném podniku Fujitsu-Siemens. Fujitsu Technology Solutions nabízí v České republice kompletní portfolio IT produktů, řešení a služeb. Využívá koncepci dynamických infrastruktur (cloud computing) a k jeho klientům patří jak ty největší společnosti a instituce, kterým spravuje datová centra, infrastrukturu anebo poskytuje infrastrukturu jako službu (IaaS), tak střední nebo malé firmy a jednotlivci, které obsluhuje i prostřednictvím sítě svých obchodních partnerů. Fujitsu Technology Solutions zaměstnává v ČR více než 100 lidí. Další informace o Fujitsu najdete na: http://cz.fujitsu.com/.

O společnosti Fujitsu Limited Společnost Fujitsu Limited (Fujitsu) je předním světovým poskytovatelem ICT řešení pro globální trh. Jeho tým tvoří přibližně 170 000 zaměstnanců, kteří nabízejí přímou podporu zákazníků v 70 zemích. Fujitsu poskytuje špičkové systémy a služby, nabízí vysoce spolehlivé produkty z oblasti počítačových a komunikačních řešení a vyrábí nejmodernější mikroelektronické součástky. Produkty Fujitsu vždy přinášejí nejmodernější technologie a přidanou hodnotu pro zákazníky. Sídlo společnosti Fujitsu Limited (TSE: 6702) je v Tokiu, konsolidované tržby za poslední fiskální rok, který skončil 31. března 2010, dosáhly výše 4,6 bilionu jenů (50 miliard amerických dolarů). Více informací je k dispozici na webu http://www.fujitsu.com/.

Poznámky pro novináře:

1. Linkage Project (LP110200410) Projekt Australské výzkumné rady s názvem Linkage Project podporuje spolupráci na výzkumu a vývoji mezi australskými vyskoškolskými výzkumnými pracovníky a dalšími organizacemi zabývajícími se výzkumem a inovacemi. Projekt je navržen tak, aby podporoval a rozvíjel dlouhodobé strategické výzkumné aliance. Hlavním účelem spolupráce je uplatnění pokročilých znalostí pro řešení naléhavých problémů. Dlouhodobým záměrem je snaha o ekonomický, sociální a kulturní přínos. Linkage Project se rovněž zaměřuje na podporu příležitostí pro postgraduální výzkumníky, a to prostřednictvím vytváření spolupráce s organizacemi mimo sektor vysokého školství orientující se na vysoce kvalitní výzkum.

2. Projekt otevřené petaflopové knihovny Open Petascale Libraries (OPL) Linkage Project je součástí širšího projektu podporovaného společností Fujitsu s názvem Projekt otevřené petaflopové knihovny. Tento projekt je založen na celosvětové iniciativě vyvinout algoritmy a software, které budou sloužit jako platforma pro aplikace běžící na petaflopové třídě superpočítačů. Cílem OPL projektu je umožnit otevřenou výměnu názorů, navrhnout kodex a zpřístupnit jej veřejnosti v open-source podobě, a tím přispívat vědecké obci jako celku. Další informace o projektu OPL je k dispozici na http://www.openpetascale.org/

Australská národní univerzita Australská národní univerzita (ANU) je jednou z předních australských univerzit a zároveň také patří mezi nejlepší univerzity světa. ANU byla založena v roce 1946 z rozhodnutí Federálního parlamentu. Jejím posláním je zvyšovat postavení Austrálie ve světě prostřednictvím výzkumu a vzdělávání nejvyšší kvality.

Kontakt pro novináře:

Pavlína Bolfová Marketing and PR Manager Fujitsu Technology Solutions ČR The Park, V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika E-mail: pavlina.bolfova@ts.fujitsu.com, Tel: +420 233 032 867 Web:http://cz.fujitsu.com/

Fujitsu a logo Fujitsu jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Fujitsu Limited ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní zde zmiňované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Informace uvedené v této tiskové zprávě jsou platné v době vydání a podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Date: 26 July, 2011
City: Praha