GTM-KJRHQ2R
Skip to main content
  1. Home >
  2. O společnosti >
  3. Resources >
  4. Případové studie >
  5. Siemens Corporate Technology

Siemens Corporate Technology

"Díky společnosti Fujitsu se nám podařilo vytvořit stabilní, předvídatelné a škálovatelné řešení HPC, které nám pomáhá provádět přesnější simulace trhů s mědí a energiemi. To nám umožňuje činit nejlepší rozhodnutí na rychle se měnících trzích."

Dr. Christoph Tietz Senior Key Expert Engineer, Siemens AG, Corporate Technology

Zákazník

Siemens AG je globální špička v oboru vývoje elektroniky a elektrických zařízení, která působí v průmyslu, energetice a zdravotnictví a která také nabízí řešení infrastruktury určená zejména městům a příměstským oblastem. Značka Siemens je již 165 let synonymem technologické dokonalosti, inovací, kvality a spolehlivosti. Společnost je největším světovým dodavatelem technologií zaměřených na životní prostředí. Zhruba 40 % celkových výnosů společnosti tvoří výnosy z vývoje a prodeje ekologických produktů a řešení. V roce 2012 měly výnosy ze stálých aktivit objem 78,3 miliard eur a příjmy ze stálých aktivit 5,2 miliard eur.

Výzva

Vzhledem k objemu svých aktivit v oborech elektroniky a technologií musí společnost Siemens nakupovat značné objemy různých komodit, jako je například měď. Společnost Siemens také nedávno založila finanční oddělení, aby mohla obchodovat s komoditami na vlastní riziko. V rámci těchto aktivit pak společnost dospěla k závěru, že pokud by se jí podařilo efektivněji předvídat pohyby na trhu, dosáhla by významných úspor při pořizování potřebných zdrojů. S využitím 30 pracovních stanic se systémem Linux propojených v síti za tímto účelem nasadila svou vlastní, na zakázku vytvořenou aplikaci Simulation Environment for Neural Networks (SENN) navrženou k simulování trhů s komoditami.

„Ceny komodit jsou pro společnost Siemens velmi důležité a mohou mít významný vliv na proces jejich pořizování. Nestačí však vypočítat pouze jedinou předpověď, protože musíme brát v úvahu velké množství proměnných. Místo toho je nutné sestavit více modelů pro více různých scénářů, analyzovat distribuci výsledků a určit nejpravděpodobnější výsledky,“ vysvětluje Dr. Christoph Tietz, Senior Key Expert Engineer v divizi Corporate Technology společnosti Siemens. „K provádění těchto výpočtů jsme původně používali více pracovních stanic s operačním systémem Linux, ale tento přístup byl v mnoha ohledech problematický.“

Tyto pracovní stanice se systémem Linux byly v první řadě sdíleným prostředkem, a proto si Dr. Tietz a jeho tým nikdy nemohli být jistí, že budou mít k dispozici dostatečný výpočetní výkon. Výkon také ovlivňovaly problémy se spolehlivostí. A protože se jednalo o heterogenní skupinu zařízení, bylo navíc nemožné určit, jak dlouho bude trvat dokončení jakéhokoliv úkolu.

„Většinu potřebné práce provádíme o víkendech, a proto si musíme být absolutně jistí, že bude úspěšně provedena bez lidských zásahů,“ popisuje Dr. Tietz. „Uvědomili jsme si, že tato různorodá kolekce pracovních stanic se systémem Linux nemohla poskytovat požadovanou úroveň stability a předvídatelnosti.“

Čím rychleji se Dr. Tietzovi a jeho týmu podaří získat potřebné výsledky, tím lépe mohou porozumět analyzovaným předpovědím. Vymodelování 20denního výhledu na základě 200 individuálních předpovědí dříve trvalo 3 dny. Nyní lze stejnou úlohu dokončit přes noc. Díky tomu může společnost Siemens mnohem pružněji reagovat na výkyvy proměnlivých trhů a neočekávané události.

Řešení

Divize Corporate Technology společnosti Siemens dospěla k závěru, že tyto problémy vyřeší specializovaný klastr HPC, který umožní rychleji provádět složité výpočty. O navržení vhodného řešení požádala množství společností, ze kterých nakonec vybrala společnost Fujitsu. Důvodem byla vysoká kvalita jejího hardwaru, přidaná hodnota ve formě souvisejících služeb a její přístup k řešení problému založený na spolupráci. Současně se jednalo o cenově nejvýhodnější navržené řešení.


„Všechny ostatní společnosti nám nabídly velmi rigidní hotové produkty a v podstatě nám diktovaly, co vlastně potřebujeme. Společnost Fujitsu nás oproti tomu překvapila velmi pružným a zainteresovaným přístupem a snahou o spolupráci na vývoji systému navrženého tak, aby splňoval naše konkrétní požadavky,“ pokračuje Dr. Tietz. „Mohli jsme spolupracovat s lidmi, kteří jsou opravdovými odborníky ve svém oboru a se kterými byla zábava pracovat a učit se nové věci.“

Po šesti měsících plánování a vývoje byl nový klastr HPC v říjnu roku 2011 spuštěn. Klastr je tvořen 18 blade servery PRIMERGY BX900, z nichž každý obsahuje 12 jader procesoru. Protože je klastr umístěn v běžném kancelářském prostředí, a ne ve vyhrazené místnosti, musely společnosti Siemens a Fujistu velmi dobře navrhnout jeho chlazení.

„Nový klastr je stabilní a běží na identických jádrech. Je tedy zcela homogenní a my můžeme přesně určit, jak dlouho bude provedení jednotlivých simulací trvat,“ říká Dr. Tietz. „Výpočetní prostředky navíc nemusíme s nikým sdílet, a můžeme je proto využívat k provádění simulací pomocí softwaru SENN 24 hodin denně. Díky tomu se výrazně zvýšila naše produktivita.“

Klastr využívá software HPC PCM Fujitsu Edition a je připojen k poli úložišť dat Fujitsu ETERNUS DX60. Základním operačním systémem klastru je Linux Red Hat Enterprise. Systém je tak spolehlivý, že za celý rok svého provozu nemusel být nikdy odstaven.

Výhody

Klastr HPC má vyšší výkon, je spolehlivější a umožňuje provádět přesnější simulace pomocí softwaru SENN. V periodách, ve kterých není využíván ke svému účelu, je využíván ke zdokonalování procesu modelování.

„Systém je třikrát rychlejší než předchozí řešení, takže můžeme provádět třikrát více výpočtů a stále nám zbývá dostatečná kapacita na zpřesňování simulací,” říká Dr. Tietz. „Pomáhá nám také lépe porozumět tomu, jak dění ve skutečném světě ovlivňuje naše modely. Existují určité proměnné, které jednoduše nelze předpovědět, například politické události nebo přírodní katastrofy. Nyní na ně však můžeme mnohem rychleji reagovat a vytvářet modely, které se s těmito „datovými šoky“ dokážou vyrovnat. 

„Naše předpovědi slouží jako podpůrné informace oddělení nákupů a finančnímu oddělení,“ vysvětluje Dr Tietz. „Od té doby, co jsme zprovoznili nový klastr, dostáváme méně stížností na přesnost našich simulací. A to je naším cílem.“

Divize Corporate Technology společnosti Siemens aktuálně používá klastr HPC Fujitsu k předpovídání cen mědi a energií, ale plánuje také jeho využití k analýzám trhu s plynem, ropou, hliníkem a devizami. V rámci rozšiřování zaměření analýz trhu s komoditami bude společnost přidávat do systému další blade servery a jádra a odpovídajícím způsobem tak zvyšovat jeho výpočetní výkon.

„Díky společnosti Fujitsu jsme získali stabilní, předvídatelné a škálovatelné řešení HPC, které nám pomáhá provádět přesnější simulace trhů s mědí a energiemi. Nyní víme, jak přesné jsou naše předpovědi, a můžeme určit procentuální pravděpodobnost různých výsledků. To nám umožňuje činit nejlepší rozhodnutí na rychle se měnících trzích.“

Stáhněte

Casestudy Siemens CT (361 KB)